[1]
КЛИМЕНКО, О.Л. 2018. ВНУТРІШНЬОМОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія. 74 (Груд 2018), 43-48.