(1)
МИКЛАШ, Л. Т. АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ В АНГЛОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА. НФ 2016, 18-22.