Присташ, А. А. (2021) «СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АРАБІЗМІВ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА (НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕСПІВІВ АРАБСЬКИХ КАЗОК «КОВАЛЬ БАССІМ», ‘АБУ-КАСИМОВІ КАПЦІ’)», Нова філологія, (83), с. 222-229. doi: 10.26661/2414-1135-2021-83-32.