[1]
О. Л. КЛИМЕНКО, «ВНУТРІШНЬОМОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ», НФ, вип. 74, с. 43-48, Груд 2018.