ПОСТАТІ МАТЕРІ ТА БАТЬКА В РЕКОНСТРУКЦІЇ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПСИХОПОРТРЕТА О. ЖОВНИ

Ключові слова: психопоетика, психоаналіз, образи батьків, жертовність, відчудження

Анотація

Статтю присвячено аналізу впливу постатей батька та матері на формування психопоетикальної структури особистості О. Жовни. Дослідження висвітлює актуальні аспекти взаємодії сімейного середовища, творчого становлення особистості та психосвіту письменника. У статті використано методологію психопоетики як засобу опосередкованого дослідження психопортрета митця через аналіз його мегатексту. У статті наголошено на тому, що для усвідомлення характерних рис психопортрета письменника необхідний аналіз психологічних аспектів його біографії, особливо – встановлення зв’язків з матір’ю та батьком. Стаття висвітлює сучасні дослідження з психопоетики, які аналізують роль постатей батьків у формуванні окремих аспектів особистості О. Жовни. Зазначається, що психопоетика дозволяє отримати більш повну візію особистості автора, об’єднуючи літературознавчу, психологічну та психоаналітичну методологію. Стаття ставить за мету проаналізувати психопоетикальні механізми виявлення ролі батьків О. Жовни для його художньої самоідентифікації з огляду на структуру психосвіту письменника та його рецепцію в біографічному, автобіографічному та інтерпретаційному зрізах, які експліковані в художніх творах, фільмах, спогадах, що становлять його мегатекст. Структуру психосвіту письменника та його рецепцію розглянуто в різних аспектах, включаючи біографічний, автобіографічний та інтерпретаційний. Зазначається, що ігнорування чи замовчування образу батька у творах О. Жовни свідчить про внутрішнє протистояння, відчудження та негативний едипів комплекс. Вказано, що ідеалізований образ матері, концептуальними рисами якого є безумовна любов та здатність пробачати, говорить про близькість письменника з власною матір’ю і можливе відчуття вини відносно неї. Наголошено, що перспективи дослідження включають аналіз інших компонентів психопоетикальної матриці О. Жовни для реконструкції його психоструктури на основі виявів у художніх творах та інших компоненах його мегатексту.

Посилання

1. Берн Е. Ігри, в які грають люди. Харків : Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2016. 512 с.
2. Габор В. У гостях в Олександра Жовни в Новомиргороді. Кур’єр Кривбасу. 2016. Квітень–травень. С. 261–266.
3. Головій О. Формування біографічного методу в українському літературознавстві ХІХ ст. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. 2015. № 9. С. 33–39.
4. Даценко Я.В. Психопоетика творчості Григора Тютюнника : дис. канд. філол. наук : 10.01.01. Кропивницький, 2019. 214 с.
5. Зборовська Н.В. Код української літератури: Проект психоісторії новітньої української літератури : монографія. Київ : Академвидав, 2006. 498 с.
6. Жовна О. Маленьке життя. Її тіло пахло зимовими яблуками. Львів : ЛА Піраміда, 2008. 388 с.
7. Жовна О. Наталочка. Її тіло пахло зимовими яблуками. Львів : ЛА Піраміда, 2008. 388 с.
8. Жовна О. Провінційна історія. Її тіло пахло зимовими яблуками. Львів : ЛА Піраміда, 2008. 388 с.
9. Крістєва Ю. Материнство сьогодні. URL: http://www.kristeva.fr/ motherhood.html (дата звернення : 26.11.2023.)
10. Марчук К.А., Котлова Л.О. Роль сім’ї у формуванні творчої обдарованості особистості (біографічне дослідження життєпису І. Франка). Теорія і практика сучасної психології. 2017. № 1. С. 28–35.
11. Михида С.П. Психопоетика українського модерну: Проблема реконструкції особистості письменника : монографія. Кіровоград : «Поліграф-Терція», 2012. 352 с.
12. Самототожність письменника : колективна монографія. Київ : Українська книга, 1994. 211 с.
13. Скляр І.О. Психопоетика творчості Валер’яна Підмогильного : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01. Харків, 2012. 20 с.
14. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Нові висновки. Київ : Навчальна книга – Богдан, 2021. 552 с.
15. Bion W.R. Elements of Psychoanalysis. London : Routledge, 2019. 110 p.
16. Freud S. The Interpretation of Dreams. In J. Strachey (ed.). The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. IV (1900): The Interpretation of Dreams (First Part). London : Hogarth Press, 1953, 627 р.
17. Gerson M-J. Death of a Parent: Openings at an Ending. Psychoanalytic Perspective.2018. Issue 15. Volume 3. P. 340–354.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Дергачова, О. В. (2023). ПОСТАТІ МАТЕРІ ТА БАТЬКА В РЕКОНСТРУКЦІЇ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПСИХОПОРТРЕТА О. ЖОВНИ. Нова філологія, (92), 32-38. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-5
Розділ
Статті