ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: інтерактивні методи, крос-культурні проєкти, мультимедійні ресурси, онлайн-платформи, комунікативні навички, адаптація навчальних методик, мовні навички, мотивація учнів, роль вчителя в сучасному навчанні

Анотація

У статті розглядається важливість інтеграції інноваційних педагогічних підходів у процес навчання англійської мови. У контексті глобалізації та міжкультурного спілкування підкреслюється значення розвитку лінгвосоціокультурної компетентності учнів, яка є ключовою для їх ефективної адаптації та взаємодії в багатокультурному світі. Аналізуючи теоретичні та практичні аспекти цих підходів, висвітлюється їх позитивний вплив на мотивацію учнів, засвоєння мови, розвиток комунікативних навичок і глибше розуміння культурних особливостей. Велику увагу приділено необхідності адаптації цих методик до індивідуальних і вікових особливостей учнів, а також значенню крос-культурних проєктів для поглиблення мовного та культурного занурення. У фокусі статті знаходяться сучасні технології у вивченні англійської мови, визначається їх роль у розвитку критичного мислення та креативності учнів. Порушується питання інтеграції мовного навчання з розвитком розуміння лінгвосоціокультурних аспектів, у тому числі через аналіз літературних творів і дискусій на теми культури. Автори доходять висновку, що сучасні методики навчання сприяють ефективному засвоєнню мови, кращому розумінню культурних особливостей та високим комунікативним навичкам. Це у свою чергу підкреслює значення інтеграції цих методик у всі етапи освітнього процесу. Використання реальних комунікативних ситуацій, таких як дискусії, презентації, дебати на актуальні теми тощо, дозволяє учням застосовувати набуті мовні навички в контексті, близькому до реального життя. Такий підхід сприяє розвитку критичного мислення, учні вчаться аналізувати різні комунікативні ситуації, обстоювати свою думку, робити висновки. Акцентовано увагу на необхідності постійного оновлення різних методик навчання та їх адаптації до сучасних умов і потреб учнів, що є ключовим для підготовки молоді до життя в мультикультурному світі.

Посилання

1. Міхно О.П. Концепція навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах. Іноземні мови в навчальних закладах. 2005. № 2. С. 24–31.
2. Литвин С.В., Скляренко Н.К. Навчання писемного спілкування учнів старшої загальноосвітньої школи. Бібліотечка журналу «Іноземні мови». Київ, 2001. Вип. 3. 48 с.
3. Ляховицький М.В. Звукозапис у навчанні іноземних мов. Київ, 1970. 240 с.
4. Малихіна О.В. Мотивація учіння молодших школярів. Київ, 2002. 304с.
5. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт, 2002. 328 с.
6. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник / Л.С. Панова та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2010. 328 с.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Курочкіна, А. С., & Панасюк, Ю. В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Нова філологія, (92), 39-44. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-6
Розділ
Статті