СИМВОЛІЗМ ТА РЕЛІГІЙНА ОБРАЗНІСТЬ У П’ЄСІ МИКОЛИ КУЛІША «97»: ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИН КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕННЯ

Ключові слова: Микола Куліш, «97», українська література, символізм, чаша, хрест, Бог, духовність

Анотація

У статті досліджено символічні аспекти твору Миколи Куліша «97», проаналізовано образ-символ Євхаристії та його значення в контексті селянського життя і релігійних обрядів. Підкреслено важливість символів, таких як чаша, хліб, церква, хрест та Бог, у вираженні глибоких релігійних та сакральних аспектів твору. Розглянуто образ святині через призму немитих рук, батьківських молитов і сліз, підкреслюючи його важливість для спільноти та релігійну цінність. Символ чаші асоціюється з різними ідеями, такими як об’єднання, жертва і обрядовість, що підкреслює важливість релігійних обрядів та спільноти. Дослідження також розглядає образ хліба як тіла Ісуса Христа в контексті української літератури та релігійної культури. У творі «97» Миколи Куліша образ Євхаристії стає ключовим символом, виражаючи глибокі релігійні та етичні аспекти селянського життя, виживання в умовах голоду. Євхаристія як символ тіла та крові Христа перетворюється в хліб для душі, що забезпечує духовну єдність і надію на спасіння, використовуючи його як символ життя та невід’ємної частини віри. Зокрема, акцентується на неможливості жити без хліба, що асоціюється з неможливістю існування без Бога. Стаття вирізняється глибоким аналізом символів та їх значення у творі Миколи Куліша, розкриваючи глибокий смисловий потенціал твору. Одним із ключових моментів, що відображає образ Євхаристії, є образ хліба. Автор висвітлює, як селяни в труднощах звертаються до хліба не лише як до засобу фізичного виживання, але й як до символу Євхаристії, об’єднуючи їхні страждання та віру. За допомогою цього образу Куліш підкреслює глибокий релігійний зв’язок селянського життя. Також образ чаші у творі розглядається як символ об’єднання та жертви. Чаша як релігійний атрибут виступає не лише як посудина для вина та хліба, тобто причастя, але і як знак єднання і готовності прийняти жертву заради спільної справи. У висвітленні образу хреста та церкви Куліш підкреслює конфлікт між владою і релігійними цінностями. Антирелігійні погляди влади виявляються у відношенні до святинь, що змушує селян захищати їх як символи своєї віри. Загальною тенденцією у творі є піднесення релігійних символів як засобу опору та єднання для селянської громади. Це віддзеркалює важливість віри й духовності в житті українського народу в умовах труднощів, Голодомору та соціальних конфліктів.

Посилання

1. Голобородько Я.Ю. Національний геніалітет : (Курбас, Куліш, Крушельницький). Слово і час. 2006. № 1. С. 72–84.
2. Гриценко В.С. Парадокси розстріляного пророка : (трагічні обставини голоду на початку 20-х рр. у п’єсі М. Куліша «97»). Укр. л-ра в загальноосвітній школі. 2000. № 6. С. 20–21; Українська мова і література в школі. 2000. № 4. С. 30–32.
3. Куліш М.Г. «97». URL: https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1086&page=2 (дата звернення: 14. 10. 2023).
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Токарська, І. І. (2023). СИМВОЛІЗМ ТА РЕЛІГІЙНА ОБРАЗНІСТЬ У П’ЄСІ МИКОЛИ КУЛІША «97»: ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛИБИН КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕННЯ. Нова філологія, (92), 71-76. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-11
Розділ
Статті