Редакційний штат

Головний редактор:

Ганна Іллівна Приходько, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Запорізького національного університету

Члени редакційної колегії:

Алексєєв А. Я., доктор філологічних наук, професор (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро)

Бистров Я. В., доктор філологічних наук, професор (Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ)

Бігунова Н. О., доктор філологічних наук, професор (Одеський Національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса)

Бретеньє О., доктор наук за напрямом cоціолінгвістика та дидактика викладання французької мови, професор (ЛеМан Університет, м. ЛеМан, Франція)

Бурде Ж.-Ф., доктор наук за напрямом лінгвістика та дидактика викладання мов, професор (ЛеМан Університет, м. ЛеМан, Франція)

Галуцьких І. А., доктор філологічних наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

Залужна М. В., кандидат філологічних наук (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя) - відповідальний редактор

Зацний Ю. А., доктор філологічних наук, професор (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

Іванченко М. Ю., кандидат філологічних наук, доцент (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів)

Козлова Т. О., доктор філологічних наук, професор (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

Макарук Л. Л., доктор філологічних наук, професор, професор кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології (Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)

Махачашвілі Р. К., доктор філологічних наук, доцент (Київський університет ім. Бориса Грінченка, м. Київ)

Меркулова О. В., кандидат філологічних наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

Морошкіна Г. Ф., кандидат філологічних наук, доцент (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

Осовська І. М., доктор філологічних наук, професор (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці)

Панасенко Н. І., доктор філологічних наук, професор (Університет ім. Св. Кирила і Мефодія, м. Трнава, Словацька Республіка)

Приходченко О. О., кандидат філологічних наук, доцент  (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

Смолєй М., доктор філологічних наук, професор (Університет Любляни, м. Любляна, Словенія)

Тараненко Л. І., доктор філологічних наук, професор (Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, м. Київ)

Тупахіна О. В., доктор філологічних наук, професор (Запорізький національний університет, м. Запоріжжя)

Цапів А. О., доктор філологічних наук, професор (Херсонський державний університет, м. Херсон)

Ярославієне Ю., доктор гуманітарних наук (Інститут литовської мови, м. Вільнюс, Литва)