СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНИХ ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК

  • О. О. СЕМЕНЕЦЬ
Ключові слова: мас-медіа, дискурсивні практики, самоорганізація, самореференція, автопоезис, хаос, атрактор, метафори медіації, медіатизація, синергетичне управління

Анотація

У статті розглянуто методологічні та концептуальні засади побудови синергетичної моделі формування медійних дискурсивних практик та управління сферою масової комунікації. Визначено перспективи застосування в цій сфері ідей Н. Лумана, С. П. Курдюмова. Для реалізації мети дослідження розкрито зміст засадничих понять і положень концепції соціальної самоорганізації Н. Лумана: «комунікації», «операційна замкненість», «самореферентність», «автопоетичність», «контингенція», а також механізми перевірки «реальності» репрезентації світу, створюваної в мас-медіа. Розглянуто медійні дискурсивні практики, пов’язані з маркетинговими технологіями сучасної медійної сфери. Відзначено роль детермінованого хаосу та параметрів порядку соціальної самоорганізації, зокрема моральних цінностей людини та суспільства.

Проаналізовано когнітивну моделювальну сутність метафор медіації, запропонованих у концепції Д. Макквейла. Зроблено висновок, що в новітній моделі медіа першорядною є функція об’єктивного, неупередженого й виваженого інформування, а отже функція суспільного зв’язку, медіатизації. Акцентовано увагу на тому, що в аналізі процесів складної нерівноважної системи соціуму синергетична парадигма пропонує новий підхід у теорії управління – екологічний, який передбачає підтримку інновацій, що відповідають тенденціям сталого розвитку системи.

Оптимальна організація сфери масової комунікації має бути спрямована на пробудження внутрішніх тенденцій розвитку системи, повинна передбачати відкритість і нелінійність результатів діяльності, наявність зворотних зв’язків у системі та взаємної циклічної детермінації (дія – результат), резонансне вбудовування в середовище, у якому функціонують медіа. Такі синергетичні принципи організації медіасфери покликані забезпечити самокерований і самопідтримуваний розвиток ЗМК та їхніх дискурсивних практик, сприяти гармонізації ціннісних орієнтирів сучасного суспільства.

Посилання

1. Василькова В. В. «Космос» коммуникаций : новые понятия и традиционные образы. URL : http://spkurdyumov.narod.ru/Baslk.htm (17.04.18).
2. Квіт С. Масові комунікації. К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 206 с.
3. Князева Е. Н., С. П. Курдюмов. Основания синергетики. Синергетическое мировидение. М. : КомКнига, 2005. 240 с.
4. Луман Н. Понятие общества. Проблемы теоретической социологии. 1994. Вып. 1. СПб. : Петрополис. С. 25–42.
5. Луман Н. Решения в информационном обществе. URL : http://www.rinotel.ru/society/reshenia-v-informacionnomobschestve.html (17.04.18).
6. Луман Н. Социальные системы : Очерк общей теории. СПб. : Наука, 2007. 643 с.
7. Обращение к студентам и преподавателям факультета журналистики МГУ. URL: http://journ.univ.kiev.ua/node/800 (17.04.18).
8. Поради журналістам : Блог Анатолія Бабинського. URL : https://risu.org.ua/ua/index/blog/~anatolius/46842/ (17.04.2018).
9. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2006. 656 с.
10. Luhmann N. Beobachtungen der Moderne. Opladen : Westdeutsche Verlag, 1992. 220 s.
11. Luhmann N. Die Realität der Massenmedien. Opladen : Westdeutscher Verlag, 1996. 219 s.
12. Vatican Insider. URL : http://vaticaninsider.lastampa.it/en/homepage/blog-sacri-palazzi-en/detail/articolo/st-francis-de-sales-lafilotea-12120/. (23.02.12)
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
СЕМЕНЕЦЬ, О. О. (2018). СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕДІЙНИХ ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИК. Нова філологія, (73), 122-129. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/144
Розділ
Статті