ФУНКЦІЮВАННЯ ДЕЙКТИЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

  • О. Д. МАКЄДОНОВА
Ключові слова: рекламний дискурс, дейктична одиниця, персональний дейксис, маніпуляція, аргументативний вплив

Анотація

Стаття присвячена аналізу дейктичних одиниць в англійськомовному рекламному дискурсі. Виділено одиниці персонального дейксису, охарактеризовано особливості їх функціювання, розкрито аргументативний та маніпулятивний вплив на адресата. З’ясовано, що застосування дейктичних одиниць у сучасних англійськомовних рекламних текстах покликано інтимізувати комунікативний простір між адресатом і адресантом, диференціювати рекламований товар або послугу шляхом вказівки на їх виняткову характеристику.

Посилання

1. Білецька Т. О. Дейктична аргументація в електронних текстах-описах товарів [Електронний ресурс] / Т. О. Білецька. – Режим доступу : http://philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2011_36/087_095.pdf
2. Білецька Т. О. Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата (на матеріалі англомовних текстів-описів товару комерційних інтернет-сайтів) [Електронний ресурс] / Т. О. Білецька. – Режим доступу : http://philology.kiev.ua/library/zagal/Movni_i_konceptualni_2014_36/087_095.pdf
3. Ломакіна І. А. Семантика та прагматика особових займенникових слів у сучасних іспаномовних текстах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.05 «Романські мови» / І. А. Ломакіна. – К., 2001. – 18 с.
4. Макєдонова О.Д. Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного дискурсу : дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. Д. Макєдонова. – Запоріжжя, 2017. – 229 с.
5. Малышенко А. О. Иллокутивный потенциал рекламных высказываний фемининной и маскулинной адресации / А. О. Малишенко // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2006. – №741. С. 103-105.
6. Падучева Е.В. Семантические исследования / Е. В. Падучева. – М., 1996. – 464 с.
7. Рюмшина Л. И. Манипулятивные приемы в рекламе / Л. И. Рюмшина. – М. : Март, 2004. – 240 с.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
МАКЄДОНОВА, О. Д. (2017). ФУНКЦІЮВАННЯ ДЕЙКТИЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (72), 96-101. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/166
Розділ
Статті