ЛІНГВАЛЬНІ РИСИ НЕПРАВДИВИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У ДЕФЕНЗИВНОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІТИЧНОГО ІНТЕРВ’Ю З Д. ТРАМПОМ)

  • Ю. В. РОЗЕНГАРТ
Ключові слова: політичний дискурс, неправда, самообман, дефензивний мовець

Анотація

Статтю присвячено проблемі неправдивості інформації в політичному дикурсі. Дослідження ґрунтується на поняттях самообману й дефензивності мовця, лінгвальних характеристиках дефензивного дискурсу політика. Результати дослідження двох політичних інтерв’ю з Д. Трампом засвідчили, що існують відмінності в мовних маркерах обману інших та самообману.

Посилання

1. Каліщук Д. М. Концептуальні стилі англомовних політиків (на матеріалі політичного дискурсу президентів Дж. Буша мол., Б. Обами) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.
2. Морозова О. І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. І. Морозова.–К., 2008. –32 с.
3. Пироженко О. Г. Когнітивні та комунікативні аспекти вербалізацї концепту неправди у діалогічному дискурсі (на матеріалі сучасної англ. мови) : автореф. дис. канд. филол. наук. – Харків, 2001. – 20 с.
4. Розенгарт Ю. Дистальні маркери неправдивості висловлень в англомовному політичному дискурсі // Актуальні проблеми іноземної філології. – 2016. – № 5. – С. 128-131.
5. Терещенко Л. Я. Неправдиве висловлювання: до проблеми виділення структурно-семантичних компонентів // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – № 16. – С. 101-106
6. Яновець А. І. Психолінгвістичні особливості дискурсу англомовного політика у стані емоційної напруги. Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04. – Херсон, 2014. – 20 с.
7. Berry, D. S. Linguistic bases of social perception / Berry, D. S., Pennebaker, J. W., Mueller, J. S., & Hiller, W. S. // Personality and Social Psychology Bulletin, – 1997, # 23. – P. 526–537.
8. Levelt, W. J. M. Speaking: From intention to articulation. – Cambridge : MIT Press, 1989.
9. Newman, M. L. Lying words: Predicting deception from linguistic style. / Newman, M. L., Pennebaker, J. W., Berry, D. S., &
10. Richards, J. M. // Personality and Social Psychology Bulletin. – 2003, # 29. – P. 665–675.
11. Shapiro D. (1996). On the psychology of self-deception/ D. Shapiro // Social Research. – 1996. – Vol. 63, #3. – P. 785-800.
12. Glick P. J. Self-Deceptive Speech: A Psycholinguistic View / Glick, P. J., & Schober, M. F. // C. Piers (Ed.), Personality and Psychopathology: Critical Dialogues with David Shapiro. – New York: Springer, 2011. – P. 183-200.
13. Duran N. D. The linguistic correlates of conversational deception : Comparing natural language processing technologies/ Duran, N.D., Hall, C., McCarthy, P. M., McNamara, D. // Applied Psycholinguistics. – 2010. – Vol. 31. – P. 439-462.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
РОЗЕНГАРТ, Ю. В. (2017). ЛІНГВАЛЬНІ РИСИ НЕПРАВДИВИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У ДЕФЕНЗИВНОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІТИЧНОГО ІНТЕРВ’Ю З Д. ТРАМПОМ). Нова філологія, (72), 118-122. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/170
Розділ
Статті