АНТОНОМАЗІЯ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ АНГЛОМОВНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ЛЕКСИКОНУ

  • О. С. ЧИРВОНИЙ
Ключові слова: метафора, метонімія, антономазія, словотворення, Інтернет

Анотація

У статті йдеться про нові антономазійні одиниці комп‘ютерного лексикону як про чинник поповнення словникового складу сучасної англійської мови. Також розкриваються основні способи і механізми утворення «комп‘ютерно-маркованих» антономазійних одиниць. Констатується зменшення залежності комп‘ютерного лексикону від зовнішніх чинників як джерела матеріалу для створення неологізмів.

Посилання

1. Кальниченко А. А., Кальниченко Н. Н. Английские эпонимические имена и лексикография / А. А. Кальниченко, Н. Н. Кальниченко // Вестник Международного Славянского ун-та. Серия «Филология». – Т. 2. – 1999. – № 4. – С. 25-27.
2. Крохина Н. А., Берлина Н. П. Анализ механизмов семантической деривации в субстандартной лексике французского языка / Н. А. Крохина, Н. П. Берлина. – 2002. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://frgf.utmn.ru/No18/journal.htm
3. Конопацька Я. О. Семантична неологія в сучасному французькому медіа дискурсі : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. – 17 с.
4. Олійник Т. С. Семантичні та функціональні характеристики символічних власних імен в сучасній англійській мові : автореф. дис.… канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка.– К., 2001. – 20с.
5. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. - 716 с.
6. Черникова Н. В. Метафора и метонимия в аспекте современной неологии / Н. В. Черникова // Филологические науки, 2001. - № 1. - С.82-90.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ЧИРВОНИЙ, О. С. (2017). АНТОНОМАЗІЯ ЯК ЗАСІБ ПОПОВНЕННЯ АНГЛОМОВНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО ЛЕКСИКОНУ. Нова філологія, (72), 153-157. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/176
Розділ
Статті