МЕХАНІЗМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ РІВНІВ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ РОЗПОВІДІ

  • Л. В. ЦАПЕНКО
Ключові слова: детективна розповідь, рівні композиції, композиційно-мовленнєва форма, архітектоніко-мовленнєва форма, маркер

Анотація

У статті подано опис протиріч кожного рівня композиції детективної розповіді та способи їхнього розв’язання. Ці способи вирішення здійснюються за допомогою змістових маркерів зв’язку, що містяться в тексті розповіді. Маркери мають різну лінгвістичну природу, але слугують єдиній цілі системного зв’язку та організації художнього тексту, зокрема зв’язку рівнів його композиції.

На формальному рівні композиції маркери слугують зв’язку окремих відносно завершених блоків інформації в розповіді (розподіл тексту на сцени); на формально-змістовому рівні авторські маркери пояснюють роль і вагу певних композиційно- мовленнєвих та архітектоніко-мовленнєвих форм у тексті; на змістовому рівні маркери допомагають сприйняти сюжет, дії, ідеї в порядку вживання КМФ і АМФ; на асоціативно-образному (концептуальному) рівні маркери сприяють цілісному сприйняттю художніх образів та концептів.

Маркери є мовним явищем, а КМФ і АМФ – мовленнєвим. Отже, композиція враховує мовно-мовленнєвий аспект самоорганізації.

Посилання

1. Байков В. Г. Асимметрия мозга и стилистическая функция. Лінгвістичні дослідження. Горлівка : Горлівський педагогічний інститут іноземних мов, 2003. Вип. 3. С. 5−25.
2. Пихтовникова Л. С. Композиция речевого произведения и предпосылки ее самоорганизации. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. № 6. Спеціальний випуск з нагоди ювілею В. Я. Мізецької – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри іноземних мов Національного університету «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. С. 93–97.
3. Пихтовникова Л. С. Синергетика композиции речевого произведения. Вісник Харківського Національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземнихмов». Випуск 86. Харків, 2017. С. 103–109.
4. Riesel E. Komposition als Zusammenwirken des inneren und äusseren Textaufbaus – eine linguostilistisbh Erscheinung. Wissenschaftliche Studien. Leipzig, 1970. S. 189–194.
Опубліковано
2020-05-26
Як цитувати
ЦАПЕНКО, Л. В. (2020). МЕХАНІЗМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ РІВНІВ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ РОЗПОВІДІ. Нова філологія, (79), 112-117. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/20
Розділ
Статті