ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ МИТНИХ ДОКУМЕНТІВ

  • А. А. СВЄТЛІЧНА
Ключові слова: лексичні ряди, лексичне наповнення, спеціальна термінологія, митні терміни

Анотація

У статті розглядаються лексичні особливості англомовних митних документів. Встановлюються шари лексики, які властиві цьому комплексу текстів. Автор доходить висновку щодо значення спеціальної лексики в масиві англомовної митної документації.

Посилання

1. Биленко Ж. Л. Лексико-грамматические и стилистические особенности англоязычных документов // Вестник Харьковского нац. автомобильно-дорожного ун-та. – Вып. № 39. – 2007. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //cyberleninka.ru/article/n/leksiko-grammaticheskie-i-stilisticheskie-osobennosti-angloyazychnyh-dokumentov.
2. Дейнека В. М. Формування української термінології митної справи (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. наук: 10.02.01 «Українська мова» / В. М. Дейнека. – Донецьк, 2014. – 20 с.
3. Калюжная В. В. Стиль англоязычных документов международных организаций / В. В. Калюжна – К : Наукова думка, 1982. – 122 с.
4. Клименок А. Н. Официально-деловой текст как модульный текст / М. В. Косова // Вестник КемГУ. – 2012. – № 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ofitsialno-delovoy-tekst-kak-modulnyy-tekst.
5. Косова М. В. Специальная лексика в документном тексте: аспекты лингвистического анализа // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – Выпуск № 2-12. – Том 2. – 2010. – С. 7 -12.
6. Кучик Г. Б. Особливості застосування спеціальної лексики в установчих документах міжнародних організацій / Г. Б. Кучик // Наукові записки Національного Університету. Серія «Філологія». – 2013. – С.36 – 38.
7. Мамрак А. В. Українське документування : мова та стиль : Навчальний посібник / А. В. Мамрак. – Дніпропетровськ : Дніпрокнига, 2003 – 364 с.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
СВЄТЛІЧНА, А. А. (2017). ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ МИТНИХ ДОКУМЕНТІВ. Нова філологія, (70), 173-177. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/252
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають