ПЕРЕСПІВНИЦЯ ЯК СИМВОЛ ПОВСТАННЯ У РОМАНІ-ДИСТОПІЇ СЬЮЗЕН КОЛЛІНЗ «CATCHING FIRE»

  • Х. Т. ПАВЛЮК
Ключові слова: символ, молодіжний роман, дистопія

Анотація

Стаття присвячена дослідженню символічного наповнення роману Сьюзен Коллінз Catching Fire з трилогії The Hunger Games у жанрі молодіжної дистопії. Ключовим символом у романі постає переспівниця. У статті з’ясовано особливості репрезентації художнього образу за допомогою символічної паралелі «переспівниця – повстання».

Посилання

1. Аверинцев С. С. Символ / С. С. Аверинцев // Краткая литературная энциклопедия в 9 т. / [гл. ред. А. А. Сурков]. – М. : Советская энциклопедия, 1962-1978. – Т. 6. – Присказка – «Советская Россия». – 1971. – С. 826-831.
2. Горчак Т. Ю. Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття: когнітивно-семіотичний аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / Горчак Т. Ю. – Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2009. – 22 с.
3. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике и топологии культуры / Ю. М. Лотман // Символ в системе культуры. - Таллинн, 1992. – С. 191-199.
4. Мних Р. Категория символа и библейская символика в поэзии XX века / Р. Мних. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2002. – 258 с.
5. Шелестюк Е. В. О лингвистическом исследовании символа / Е. В. Шелестюк // Вопросы языкознания. – № 4. – М.: «Наука», 1997. – с. 125-143.
6. Collins S. CatchingFire / S. Collins [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://royallib.com/read/Collins_Suzanne/CATCHING_FIRE.html#0
7. Sebeok T.A. Encyclopedic Dictionary of Semiotics. - Berlin, 1986 - 452с.
8. Sparks J. Utopian / Anti-Utopian / Dystopian Literature [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sjsu.edu/people/julie.sparks/
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ПАВЛЮК, Х. Т. (2016). ПЕРЕСПІВНИЦЯ ЯК СИМВОЛ ПОВСТАННЯ У РОМАНІ-ДИСТОПІЇ СЬЮЗЕН КОЛЛІНЗ «CATCHING FIRE». Нова філологія, (68), 66-71. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/320
Розділ
Статті