НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ПИСЬМА

  • Л. В. СИДЕЛЬНИКОВА
Ключові слова: писемність, піктографічне, ідеографічне, фонографічне письмо, мовний знак, символ, образ, еволюція, деградація

Анотація

Стаття присвячена вивченню еволюції письма з позиції отриманих результатів новітніх досліджень в історичній, філософській, мовознавчій наукових парадигмах. У роботі висвітлено основні шляхи становлення й розвитку писемності як знакової системи. Циклічний розвиток письма від піктограми, ідеограми, ієрогліфа й фонограми розглядається як процес спрощення людського мислення, внутрішньої деградації людини.

Посилання

1. Доблхофер Е. История письма. Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней / Ернест Доблхофер, Иоганнес Фридрих ; [пер. с нем. Г. М. Бауэра, И. М. Дунаевской]. ― М. : ЭКСМО, 2002. ― 400с.
2. Єрмоленко Л. Ю. Піктографічні та ідеографічні знаки у сучасній французькій мові / Лариса Юріївна Єрмоленко. ― К. : Видавець Карпенко В. М., 2005. ― 220 с.
3. Кремо М. Неизвестная история человечества / Майкл Кремо, Ричард Томсон ; [пер. с англ. В. Филипенко]. ― М : Изд-во "Философская Книга", 2004. ― 592 с.
4. Мышление и язык / [под ред. Д. П. Горского]. ― М. : Госполитиздат, 1957. ― 408 с.
5. Реформатский А. А. Введение в языковедение / Александр Александрович Реформатский / [под ред. В. А. Виноградова]. ― М. : Аспект Пресс, 1996. ― 536 с.
6. Piggot S. Prehistoric India to 1000 B. C. / Stuart Piggot. — L. : Cassell and Co., 1962. — 329 p.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
СИДЕЛЬНИКОВА, Л. В. (2016). НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ ПИСЬМА. Нова філологія, (68), 143-148. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/342
Розділ
Статті