УКРАЇНСЬКОМОВНЕ ВІДТВОРЕННЯ АРТЛАНГУ НАДСАТ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ КОНТЕКСТІВ

  • І. М. РЕБРІЙ
Ключові слова: артланг, контекст, надсат, переклад

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей перекладацького відтворення українською мовою артлангу надсат з роману Е. Берджесса «Механічний апельсин» з позицій теорії перекладацьких контекстів. Висвітлено значення перекладацького засвоєння нелінгвістичних контекстів (культурного, ситуативного, особистісного тощо), які виконують роль фонових знань, що забезпечують повноту та повноцінність перекладу. Водночас лінгвістичний контекст, довжина якого варіюється від фонеми до твору цілком уможливлює адекватну інтерпретацію артлангізмів за рахунок залучення закладеної в ньому експліцитної та імпліцитної інформації.

Посилання

1. Берджес Е. Механічний апельсин / Е. Берджес ; [пер. з англ. О. Буценко]. – Львів : Кальварія, 2003. – 173 с.
2. Берджесс Э. Заводной апельсин / Э. Берджесс ; [пер. с англ. Е. Синельщикова]. – Режим доступа : http://thelib.ru/books/entoni_berdzhess/ zavodnoy_apelsin_persinelschikov-read.html.
3. Берджесс Э. Заводной апельсин : [роман] / Э. Берджесс; [пер. с англ. В. Бошняка]. – М. : АСТ : Астрель, 2011. – 222 с.
4. Дяченко Ю. Відтворення маркованості індивідуального мовлення у художньому перекладі / Ю. Дяченко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць. – К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Вип. 2(44). – С. 136–143.
5. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 253 с.
6. Крошнева М. Е. Теория литературы : [учебное пособие] / М. Е. Крошнева. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 105 с.
7. Лысенкова Е. Л. О законе переводной дисперсии / Е. Л. Лысенкова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 19 : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2006. – № 1. – С. 111–118.
8. Мазур О. В. Дослідження творчої особистості перекладача у світлі теорії контекстів / О. В. Мазур // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2011. – Ч. 2, № 6. – С. 65–71.
9. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.
10. Burgess A. A Clockwork Orange (UK version) [Electronic resource] / A. Burgess. – Access : http://www.ereading.club/book.php?book=708.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
РЕБРІЙ, І. М. (2016). УКРАЇНСЬКОМОВНЕ ВІДТВОРЕННЯ АРТЛАНГУ НАДСАТ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ КОНТЕКСТІВ. Нова філологія, (68), 214-220. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/354
Розділ
Статті