МІКРОСЕГМЕНТ ФРАКТАЛЬНОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ

Ключові слова: художній концепт, концептуальні тропи, фрактал, фрактальна поетична модель світу, атрактор, мікросегмент фрактальної поетичної моделі світу, макросегмент фрактальної поетичної моделі світу

Анотація

Екстраполюючи методологію лінгвопоетичного аналізу, методологію когнітивної лінгвістики та когнітивної поетики, враховуючи здобутки методології фрактального моделювання у математиці, фрактальній геометрії, синергетиці й теорії систем, окреслимо методику конструювання фрактальної поетичної моделі світу, яка характеризується складною структурою у лінгвокогнітивному вимірі. Вказана складність структури зумовлена когерентністю між складовими сегментами фрактальної поетичної моделі світу, тобто узгодженням дифузійних і дисипативних процесів, котрі уможливлюють когерентну зв’язність складної хаотичної структури у єдине фрактальне ціле. Структурування фрактальної поетичної моделі світу у лінгвокогнітивному вимірі шляхом упорядкування художніх концептів і концептів та концептуальних тропів із подальшим фреймовим моделюванням і конструюванням концептуальних блендів із урахуванням методологічного інструментарію конструювання образ- схем концептуальних тропів дозволяє упорядкувати зазначені аспекти в єдиній фрактальній і лінгвокогнітивній моделі світу. У такий спосіб здійснюємо перехід когнітивної лінгвістики та когнітивної поетики на новий топологічний рівень, котрий ознаменовано можливістю графічного кодування лінгвокогнітивних постулатів у складній ієрархічній фрактальній моделі, що складається із самоподібних мікро- та макросегментів, а також із фреймової мережі та мережі концептуальних смислів. Так, запропоноване моделювання фрактальної поетичної моделі світу відкриває нову галузь у сучасній когнітивній лінгвістиці та когнітивній поетиці з опорою на сукупність методологій точних і гуманітарних наук. Висновуємо, що такою новою ланкою постає когнітивна графіка, або, точніше, когнітивна фрактальна графіка, оскільки репрезентована методика дослідження поетичних текстів із подальшим конструюванням фрактальної поетичної моделі світу враховує декілька аспектів когнітивної лінгвістики, когнітивної поетики, математики, геометрії, теорії систем, синергетики.

Посилання

1. Moskvichova O.A. The Methodology of the Modelling of the Fractal Poetical Model of the World (Based on the British Poetry of the XIX Century). Modern Philology : Promising and Priority Areas for Scientific Researches : collective monograph / L. Didukh, D. Drozdovskyi, T. Konovalenko, V. Koroliova, etc. Lviv – Toruń, 2020. P. 99–132.
2. Moskvichova O.A. The Design of the Fractal Poetical Model of the World (based on the British Poetry of the XX–XXI Centuries). Modern Researches in Philological Sciences : collective monograph / ed. by I.-M. Fǎrcaș. Baia Mare, 2020. P. 217–239.
3. Petersen W. Representation of Concepts as Frames. The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication : веб-сайт. URL: https://user.phil.hhu.de/~petersen/paper/Petersen2007_proof.pdf (дата звернення: 1.03.2021).
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Москвичова, О. А. (2021). МІКРОСЕГМЕНТ ФРАКТАЛЬНОЇ ПОЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ ВИМІРІ. Нова філологія, 2(81), 7-17. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-1
Розділ
Статті