ІНТЕРДИСКУРСИВНІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТЕРМІНА “LAWYER”

Ключові слова: працівник юридичної сфери, відповідник, інтердискурсивність, інтертекстуальність, дискурс

Анотація

Стаття присвячена проблематиці функціонування термінів, що першочергово належать до сфери права. Основна увага статті сфокусована на проблемі змішування різних типів дискурсів та на її імпліцитному потенціалі. Дослідження пропонує елементи історичного розвитку та становлення підвалин поняття інтердискурсивності з його сучасною інтерпретацією. Окрім того, дане поняття розглядається з позиції його здатності впливати на розповсюдження термінів та кристалізації їхніх значень. Юридичний термін “lawyer” отримує розширений потенціал через залучення для його кращого розуміння та встановлення точного вживання набору його синонімів або відповідників. Критерієм для такої його реалізації слугує первинна приналежність до юридичного дискурсу, встановлена за допомогою аналізу розвитку терміна в діахронічному зрізі. Робота розкриває те, що чинник мови у професійній сфері діяльності отримує неабиякий вплив шляхом використання внутрішньопрофесійних термінів поза межами дискурсу їхньої первинної приналежності, через їх змішування в іншому типі дискурсу або завдяки актуалізації в них іншого значення. Мета дослідження – упевнитися в тому, чи припущена тенденція є релевантною до юридичного терміна “lawyer”, актуалізованого за допомогою залучення його відповідників або синонімів до аналізу фрагментів різних типів дискурсу. У результаті: масмедіа були обрані, з огляду на їхній потенціал, як джерела набуття інтердискурсивних зв’язків; було складено набір синонімічних до “lawyer” термінів; було визначено певну кількість дискурсів, які б могли слугувати локусами інтердискурсивних актуалізацій. Загалом, стаття пропонує стислий опис особливостей, яких набувають терміни, що будують інтердискурсивні зв’язки. Тенденції, які фіксують зміну значення або актуалізацію значення, яке не притаманне терміну в межах юридичного дискурсу, отримують пояснення у відсотковому співвідношенні. Результати досліджень даної роботи відкривають перспективи подальшого розгляду чинників, які впливають на кристалізацію або зміну значення терміна шляхом набуття інтердискурсивних зв’язків.

Посилання

1. Bakhtin M. The Dialogic Imagination. Austin : University of Texas Press, 1981. P. 280–294.
2. Bakhtin M. Speech Genres and Other Late Essays. Austin : University of Texas Press, 1986. P. 20–35.
3. Dunaievska O. Function of a Lawyer: Frame Approach. Science and Education a New Dimension, Humanities and Social Sciences. 2020. Vol. VIII (37). P. 35–37. DOI: 10.31174/SEND-HS2020-223VIII37-08.
4. Fairclough N. Discourse and Social Change. Cambridge : Polity Press, 1992.
5. Jianguo Wu. Understanding Interdiscursivity: A pragmatic Model. Journal of Cambridge Studies. Cambridge, 2011. №№ 2–3. P. 95–115.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Ступенко, М. Ю., & Дунаєвська, О. В. (2021). ІНТЕРДИСКУРСИВНІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ТЕРМІНА “LAWYER”. Нова філологія, 2(81), 136-142. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-20
Розділ
Статті