СОЦІОЛІНГВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БРЕНД-СТОРІТЕЛІНГУ

Ключові слова: бренд, споживач, сторітелінг, наратив, бренд-комунікація, емотивність, брендинг

Анотація

Статтю присвячено аналізу соціолінгвального й емотивного потенціалу, яким наділений бренд-сторітелінг – інструмент маркетингу з використання оповідання для побудови іміджу бренду, пояснення його цінностей та створення емоційного зв’язку зі споживачем. Сторітелінг як форма комунікації, у якій використовується оповідання для опису подій або речей, є трансляцією історій зі «змістом». Оповідання бренду зберігає автентичність і специфіку мови зазначеного бренду, складається з фактів, почуттів та інтерпретацій. Сторітелінг несе імпліцитне повідомлення, яке має вплинути на емоції споживачів. Бренд- сторітелінг дозволяє споживачам будувати смисли таким чином, щоб це відповідало їхньому особистому досвіду життя. У сторітелінгу бренд постає в контексті наративу, а не у традиційній торговій формі, де основна увага приділяється продажу. Таким чином у свідомості споживачів він набуває нового значення. Замість отримання економічних характеристик бренду споживачі мають змогу дізнатися про нього за допомогою оповідання. Згідно з маркетинговими дослідженнями, харчові бренди посідають друге місце з використання сторітелінгу. У статті проаналізовано вибірку сторітелінгу англомовних харчових брендів. У сучасному розумінні брендингу продукт або послуга стають брендом тільки тоді, коли про них можна розповісти історію. Лінгвальний потенціал сторітелінгу сприяє розвитку образного мислення, породжує емпатію, таким способом зміцнює взаємини між продавцем і покупцем. Бренд-сторітелінг є емоційно навантаженими розповідями- монологами, значний вплив на комунікативну структуру яких здійснюють дейктичні елементи. Ядром розповіді стають предикати, що становлять лінію розповідних дій адресанта. Бренд-сторітелінг надає продукту культурного значення, опосередковує та сприяє споживанню, діє як постійний діалог між компанією та споживачем, а також слугує для диференціації від конкурентів. Визначено типи сторітелінгу харчових брендів, а саме: традиційні, сучасні, художні, оповідання-легенди, персоніфіковані та спеціалізовані оповідання.

Посилання

1. Гич Г.М. Сторітелінг як інноваційна методика Формування мовної компетентності учнів ЗНЗ. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2015. № 4 (51). С. 189–196.
2. Наративні психотехнології / Н.В. Чепелєва та ін. ; за заг. ред. Н.В. Чепелєвої. Київ : Главник, 2007. 144 с.
3. Ризен Н.Г. Семантико-прагматические особенности дейктических отношений, выражаемых немецкими глаголами с наречиями-приставками типа hinaus-, heraus- : автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04. Москва, 1992. 17 с.
4. Brown L., Tagliamonte S.A. A Really Interesting Story: The Influence of Narrative in Linguistic Change. U. Penn Working Papers in Linguistics. 2012. Vol. 18.2. P. 1–10.
5. Cantor A.M. A brief history of branding. URL: https://99designs.com/blog/design-historymovements/history-of-branding/ (дата звернення: 17.03.2021).
6. Chernatony de L., Riley F.D. Defining a “Brand”: beyond the literature with experts’ interpretation. Journal of marketing Management. 1998. № 14. P. 417–443.
7. Fludernik M. An Introduction to Narratology. Routledge, 2007. 201 p.
8. Harwood – Jones С. How Food and Drink Brands Use Brand Storytelling. URL: https://woocontent.com/brand-storytelling-secret-ingredient-fooddrink-businesses/ (дата звернення: 17.03.2021).
9. Johnler H., Olsen A. A Good Story Always Wins: a Qualitative Study on Storytelling’s Effect of EmotionalConnection and the Impact on Brand Equity. Lulea University of Technology. 2015. 72 p.
10. Smith T. Brand salience not brand science: a brand narrative approach to sustaining brand longevity. The Marketing Review. 2011. Vol. 11. № 1. P. 25–40.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Ущаповська, І. В., & Шовкопляс, Ю. О. (2021). СОЦІОЛІНГВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БРЕНД-СТОРІТЕЛІНГУ. Нова філологія, 2(81), 171-178. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-25
Розділ
Статті