КОГНІТИВНА КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, корпусна лінгвістика, когнітивно- корпусний лінгвістичний підхід, теорії, базовані на вживанні, прикладо-базовані теорії, корпусо-базована методологія, корпусо-керована методологія, поведінковий профіль, мультимодальний корпус

Анотація

У статті розглянуто особливості сучасного когнітивно-корпусного лінгвістичного підходу та подано огляд напрямів досліджень і тенденцій його застосування на прикладі англійської мови. В останні десятиліття спостерігається тенденція до синергії когнітивно-лінгвістичних теорій і корпусно-лінгвістичної методології. З одного боку, сучасні дослідження з когнітивної лінгвістики використовують корпусні дані як потужну емпіричну базу, а корпусну методологію, зокрема корпусо-базовану, для підтвердження когнітивних гіпотез. З іншого боку, корпусна лінгвістика не може обійтися без інтроспекції, інтуїтивних суджень про мову представників когнітивної лінгвістики. Як наслідок, з’являється низка теорій і методик, які намагаються оптимально поєднати переваги обох. У руслі когнітивної лінгвістики з’являються базовані за вживанні теорії мови, які звертаються до корпусного матеріалу, зокрема даних про частотність уживання, задля вивчення когнітивних репрезентацій. Сюди належить прикладо-базована теорія мовного знання та репрезентації (Р. Ленекер, Дж. Тейлор). Течією, яка намагається поєднати когнітивну й корпусну лінгвістики, є граматика патернів С. Ганстон і Дж. Френсіс. Стрімкого розвитку набула когнітивна корпусна семантика (Д. Ґерертс, Г. Шмід, Д. Дів’як, С. Ґрайс). Корпуси актуальні для вивчення основних проблем когнітивної семантики, зокрема концептуальної метафори, полісемії, синонімії, прототипів, аналізу конструкцій тощо. Одним із популярних напрямів дослідження є вивчення концептуальної метафори із застосуванням корпусо- базованої методології (Р. Ґіббс, А. Стефанович). Корпусо-базовані методи використовуються також у дослідженні прототипів (Дж. Байбі, М. Стаббс). Поняття лексичного праймінгу передбачає, що корпусний конкорданс є своєрідною моделлю ментального конкордансу. Корпусо-керована когнітивна семантика застосовується передусім для аналізу полісемії та синонімії (Д. Ґлинн, Дж. Ньюман, Б. Аткінс, Д. Шьонефельд). Зокрема, запропоновано підхід поведінкових профілів – керованих даними семантичних описів, які застосовують до вивчення полісемії й синонімії (П. Генкс). Перспективним видається застосування мультимодальних корпусів, які інтегрують відео й аудіовиміри та дають можливість дослідити «ситуативне» мовне вживання (В. Еванс, М. Ґрін).

Посилання

1. Gries S. Th., Stefanowitsch A. Corpora in Cognitive Linguistics. Berlin, New York : De Gruyter Mouton, 2008. 352 p.
2. Arppe, A., Gilquin G., Glynn D., Hilpert M., Zeschel A. Cognitive Corpus Linguistics: Five points of debate on current theory and methodology. Corpora. 2010. Vol. 5 (1). P. 1–27.
3. Lewandowska-Tomaszczyk B., Dziwirek K. Studies in Cognitive Corpus Linguistics. Bern, Switzerland : Peter Lang D., 2009. 405 p.
4. Geeraerts D. Theories of lexical semantics. Oxford : Oxford University Press. Chicago, 2010. 317 p.
5. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. Воронеж : Истоки, 2001. 191 с.
6. McEnery T., Hardie A. Corpus linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 294 p.
7. The Sinclair Lecture 2021: Professor Dagmar Divjak. URL: https://www.birmingham.ac.uk/schools/edacs/departments/englishlanguage/events/2021/sinclair-lecture-2021.aspx (Accessed: 10 August 2021).
8. Glynn D., Robinson J. Corpus Methods for Semantics: Quantitative studies in polysemy and synonymy. John Benjamins, 2014. 545 p.
9. Paquot M., Stefan Th. Gries S. Th. A practical handbook of corpus linguistics. Berlin & New York : Springer, 2020. 688 p.
10. The Sinclair Lecture 2018: Professor Stefan Evert. URL: https://www.birmingham.ac.uk/research/activity/corpus/news/2018/sinclairlecture-2018.aspx (Accessed: 10 August 2021).
11. Langacker R.W. Foundation of Cognitive Grammar (in 2 vol.). Stanford : Stanford University Press, 1987.
12. Bybee J.L. Usage-based Theory and Exemplar Representations of Constructions. The Oxford Handbook of Construction Grammar / T. Hoffmann, G. Trousdale (ed.). Oxford : Oxford University Press, 2013. P. 49–69.
13. Taylor J.R. The Mental Corpus. How Language is Represented in the Mind. Oxford : Oxford University Press, 2012. 384 p.
14. Langacker R. W. Entrenchment in Cognitive Grammar. Entrenchment and the Psychology of Language Learning: How We Reorganize and Adapt Linguistic Knowledge / H.-J. Schmid (ed.). Berlin : De Gruyter Mouton, 2017. P. 39–56.
15. Schmid H.-J. Cottage und Co., idea, start vs. begin: Die Kategorisierung als Grundprinzip einer differenzierten Bedeutungsbeschreibung. Linguistische Arbeiten, Band, 1993.
16. Kishner J.M., Gibbs R.W. Jr. How just gets its meanings: Polysemy and context in psychological semantics. Language and Speech.1996. Vol. 39 (1). P. 19–36.
17. Gibbs R.W.Jr., Matlock T. Psycholinguistic perspectives on polysemy. Polysemy in Cognitive Linguistics / H. Cuyckens, B. Zawada (eds.). Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins, 2001. P. 213–39.
18. Newman J. Corpora and cognitive linguistics. Revista Brasileira de Linguística Aplicada [online]. 2011. Vol. 11. № 2. Р. 521–559. URL: https://doi.org/10.1590/S1984-639820 11000200010 (Accessed: 10 August 2021).
19. Stefanowitsch A. Corpus Linguistics. A Guide to the methodology. Berlin : Language Scince Press, 2020. 490 p.
20. Deignan A. Corpus-based research into metaphor. Researching and applying metaphor / G. Low, L. Cameron (eds.). Cambridge : Cambridge University Press, 1999. P. 177–199.
21. Bybee J. Categorization and the distribution of constructions in corpora. Language, Usage and Cognition. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. P. 76–104.
22. Stubbs M. Words and phrases: corpus studies of lexical semantics. Oxford : Blackwell, 2001. 288 p.
23. Stefanowitsch A., Gries St. Th. Collostructions: investigating the interaction between words and constructions. International Journal of Corpus Linguistics. 2003. Vol. 8. № 2, P. 209–243.
24. Hunston S., Francis G. Pattern grammar: A corpus-driven approach to the lexical grammar of English. Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins, 2000. 289 p.
25. Hoey M. Lexical priming: A new theory of words and language. London & New York : Routledge, 2005. 220 p.
26. Hanks P. Contextual dependency and lexical sets. International Journal of Corpus Linguistics. 1996. Vol. 1 (1). P. 75–98.
27. Gries S., Divjak D. Quantitative approaches in usage-based Cognitive Semantics: Myths, erroneous assumptions, and a proposal. Quantitative Methods in Cognitive Semantics: Corpus-Driven Approaches / D. Glynn, K. Fischer (ed.). Berlin, New York : De Gruyter Mouton, 2010. P. 331–354.
28. Evans V., Green M. Cognitive linguistics: an introduction. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. 830 p.
29. Wichmann A. Corpora and spoken discourse. Corpus linguistics 25 years on / R. Facchinetti (ed.). Amsterdam and New York : Rodopi, 2007. P. 82–83.
30. Langacker R.W. Working Toward a Synthesis. Cognitive Linguistics. 2016. Vol. 27 (4). P. 465–477.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Ділай, І. П., & Ділай, М. П. (2021). КОГНІТИВНА КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ. Нова філологія, (83), 71-78. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-10
Розділ
Статті