АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ЯК ТЕОРІЙ КАТЕГОРІЙНОЇ ПОДІБНОСТІ

  • О. Д. Мельничук
Ключові слова: концепт, класична теорія, прототипова теорія, екземплярна теорія, подібність, пізнання

Анотація

Стаття присвячена одній з важливих проблем сучасної лінгвістики – мовній категоризації. Запропонований семантико-когнітивний підхід опису категорій та особливостей мовної категоризації є актуальним у світлі сучасної науки, його використовують для повної характеристики представленого явища. У межах цього підходу розглядаємо також атрибутивні теорії організації категорій – класичний підхід, прототиповий та екземплярний. Представляємо та аналізуємо принципи організації та побудови різнотипових категорій, зважаючи на те, що науковці описують цей феномен з різних точок зору та в межах різних лінгвістичних теорій – денотативно-референційної, функційно-семантичної, теорії фреймової семантики та семантико-когнітивної теорії категорій. Оскільки мова використовує загальний когнітивний апарат, то і мовні категорії представляються категоріями того ж типу, що й інші категорії в поняттєвій системі, наприклад, вони демонструють прототипові ефекти та ефекти базового рівня. Однією з представлених проблем є зв’язок відмінностей, які існують в реальному світі, та відмінностей, що фіксуються засобами мови. Існування категорій зумовлене тим, що в основі їх функціонування лежать не особливості конкретної мови, а визначена модель знання. Важливим чинником є внутрішня організація категорії, яка охоплює ядро та периферію. У зв’язку з тим, що когнітивна лінгвістика – це дисципліна, яка залучає науковців різних галузей, отже заснована на когнітивному та психологічному методах, сучасна лінгвістика привносить нові пояснення щодо організації знань про світ у свідомості мовця. Когнітивний підхід до аналізу мови полягає у виявленні та поясненні процесів категоризації і концептуалізації, які відтворені в мові. Одиницею концептуалізації в когнітивній лінгвістиці є концепт (поняття), який розуміють як результат когніції (пізнання). У концепті згідно з когнітивним та лінгво-культурним тлумаченням сконцентрована не тільки семантика мовної одиниці. Концепт є одиницею ментального лексикону і становить сукупність значень, цінностей і норм як результат пізнавальної діяльності людини.

Посилання

1. Ashby F.G., Valentin V.V. Multiple Systems of Perceptual Category: Theory and Cognitive Tests. Handbook of Categorization in Cognitive Science / ed. by H. Cohen, C. Lefebvre. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier, 2017. 1087 p.
2. Brooks L. Non-analytic Concept Formation and Memory for Instances. Cognition and Categorisation / ed. by E. Rosch, B. B. Lloyd. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1978. P. 169–211.
3. Conrad C. Cognitive Economy in Semantic Memory. Experimental Psyhology. 1972. P. 148–154.
4. Croft W., Cruse D.A. Cognitive Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 356 p.
5. Embley D. W., Olivé A., Ram S. Conceptual Modeling. 25th International Conference on Conceptual Modeling. Tucson, AZ, USA, 2006. P. 544–547.
6. Erickson M.A., Kruschke, J.K. Rules and Exemplars in Category Learning. Journal of Experimental Psychology: General. 1998. P. 107–140.
7. Estes W. Concepts, Categories and Psychological Science. Psychological Science. 1993. Vol. 4. P. 143–153.
8. Glass A.L., Holyoak K.J. Alternative Conceptions of Semantic Memory. Cognition. 1975. P. 313–339.
9. Goldstone R.L., Kersten A., Carvalho P.F. Concepts and Categorization. Comprehensive Handbook of Psychology / ed. by A.F. Healy, R. W. Proctor. 2nd ed. Vol. 4. 2003. P. 599–621.
10. Hampton J.A. Testing the Prototype Theory of Concepts. Journal of Memory and Language. 1995. P. 686–708.
11. Induction: Processes in Inference, Learning and Discovery / Holland J. H., Holyoak K. J., Nisbett R. E., Thagard P. Cambridge : MIT Press, 1986. 385 p.
12. Jackson, F. From Metaphysics to Ethics: A Defence of Conceptual Analysis. Oxford : Clarendon Press, 1998. 174 p.
13. Katz J., Fodor J. The Structure of a Semantic Theory. Language. Vol. 39. 1963. P. 170–210.
14. Kruschke J.K. Models of Categorization. The Cambridge Handbook of Computational Psychology / ed. by R. Sun. 2008. P. 267–301.
15. Lakoff G. Categories and Cognitive Models. Cognitive Science Report. Institure for Cognitive Studies. University of California, Berkley. 1982. Vol. 2.
16. Leech G. Semantics. Harmondsworth: Penguin, 1974. 386 p.
17. McGarty C., Mavor K.І., Skorich D.P. Social Categorization. International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 22 / ed. by J. D. Wright. 2nd ed. 2015. P. 186–191.
18. McNamara T. P., Strenberg R. J. Mental Models of Word Meaning. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1983. № 22 (4). P. 449–474.
19. Medin D.L., Smith E.E. Concepts and Concept Formation. Annual Review of Psyhology. 1984. № 35. P. 113–138.
20. Medin D.L., Schaffer M.M. Context Theory of Classification Learning Psychological Review. 1978. № 85 (3). P. 207–238.
21. Mervis C.B., Catlin J., Rosh E. Relationships Among Goodness-of-example, Category Norms, and Word Frequency. Bulletin of the Psychonomic Society. 1976. № 7. P. 283-284.
22. Murphy G.L., Medin D.L. The Role of Theories in Conceptual Coherence Psychological Review. 1985. № 92. P. 289–315.
23. Nosofsky R.M. Tests of an Exemplar Model for Relating Perceptual Classification and Recognition Memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 1991. № 17. P. 3–27.
24. Peacoke C.A Study of Concepts. Cambridge : MIT Press, 1992. 208 p.
25. Posner M.I., Keele S.W. On the Genesis of Abstract Ideas. Journal of Experimental Psychology. 1968. № 77. P. 353–363.
26. Formal Approaches in Categorization / ed. by E. Pothos, A. Wills. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 348 p.
27. Reed S.K. Pattern Recognition and Categorization. Cognitive Psychology. 1972. № 3. P. 382–407.
28. Rey G. The Unavailability of What We Mean: A Reply to Quine, Fodor and Lepore. Holism: A Consumer Update / ed. by A. Fodor, E. Lepore. Atlanta: Rodopi, 1993. P. 61–101.
29. Rips L.J. Similarity, Typicality and Categorisation. Similarity and Analogical Reasoning / ed. by A. Ortony, S. Vosniadou. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. P. 21–59.
30. Rosch E. Reclaiming Concepts. Journal of Consciousness Studies. 1999. № 6(11-12). P. 61–77.
31. Rosch E., Mervis, C.B. Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. Cognitive Psychology. 1975. № 7 (4). P. 573–605.
32. Rosh E. Principles of Categorisation. Cognition and Categorization / ed. by E. Rosh, B.B. Lloyd. Hillsdale : Lawrence Erlbaum, 1978. P. 27–48.
33. Rosh E., Mervis C. B. Family Resemblances: Studies in the Internal Structure of Categories. Cognitive Psychology. 1975. № 7. P. 573–605.
34. Smith L.B., Samuelson L.K. Perceiving and Remembering: Category Stability, Variability and Development. Knowledge, Concepts and Categories / ed. by K. Lamberts, D. Shanks, 1997. Hove : Psychology Press. P. 161–195.
35. Хилл Т.И. Современные теории познания / перев. Б.Э Быховский. Москва : Прогресс, 1965. 518 с.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Мельничук, О. Д. (2021). АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ЯК ТЕОРІЙ КАТЕГОРІЙНОЇ ПОДІБНОСТІ. Нова філологія, (83), 175-180. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-25
Розділ
Статті