СТАНДАРТИЗАЦІЯ VS СПЕЦИФІКАЦІЯ: СТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ДИВЕРГЕНЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ

Ключові слова: ділова англійська мова, діловий дискурс, стилістичні особливості, міжкультурна ділова комунікація, стилістика

Анотація

Глобалізований світ вимагає ефективної комунікації в бізнес-середовищі. У статті досліджено взаємодію між стандартизацією та специфікацією в письмовому діловому дискурсі, зосереджуючись на англійській мові. Хоча глобалізація сприяє зближенню стилів спілкування, національні особливості все ще можуть впливати на використання мови. У статті досліджуються стилістичні особливості англомовного письмового ділового дискурсу. Розглядається поняття інституційного ділового дискурсу (ІДД) та його основні характеристики, зокрема шаблонні вирази та дотримання статусних ролей. Представлений аналіз заглиблюється у стилістичне використання пасивного стану та модальних дієслів, виявляє зсув до активного стану в англійському діловому дискурсі для надання йому більш ділового тону. Значну увагу приділено зростанню тенденції до ґендерно нейтральної мови в англійському діловому спілкуванні, використання ґендерно нейтральних займенників і уникнення ґендерно маркованих іменників. Це відображає еволюцію соціального ландшафту та юридичне визнання небінарних ідентичностей. У статті також досліджуються загальновживані дієслова, частки та фразеологічні одиниці в обох мовах. Наголошується на важливості ясності та точності в діловому дискурсі, підкреслюється обмежене використання жаргону й емоційно забарвленої лексики. Основні висновки дослідження: зближення стилів спілкування внаслідок глобалізації; збереження національної специфіки в лексиці та фразеології; письмовий діловий дискурс як форма інституційного ділового дискурсу; зсув у бік активного стану в англійському діловому дискурсі; зростання ґендерно нейтральної лексики в англійському діловому спілкуванні; важливість ясності та точності в англійській мові. Стаття також пропонує цінні поради щодо ефективної міжкультурної ділової комунікації, підкреслює необхідність балансування між стандартизованими елементами ділової мови та її національною специфікою для забезпечення чіткої та професійної комунікації.

Посилання

1. Bargiela-Chiappini F. The Handbook of Business Discourse. Edinburgh University Press, 2009, 521 p.
2. Hall E.T. Beyond Culture. Garden City. New York : Anchor, 1976. 256 p.
3. Harris Z. Discourse analysis. Language. 1952. V. 28. № 1. P. 1–30.
4. Hofstede G. Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills CA : Sage, 1980. 475 p.
5. Leech G.N. Principles of Pragmatics. London; New York : Longman, 1983. 250 p.
6. Lewis R.D. When cultures collide: leading across cultures. 3’rd ed. Finland : Bookwell, 2006. 599 p.
7. Mullany L. Gendered discourse in the Professional Workplace. Plagrave Macmillan UK, 2007. 236 p.
8. Stubbs M. Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Oxford : Blackwell, 1983. 272 p.
9. Dijk T.A. van. Studies in The Pragmatics of Discourse. Janua linguarum. Series “Maior”. 101. Hague ; Paris ; New York, 198. 1247 p.
10. Dijk T.A. van. The Analysis of News as Discourse. News Analysis. Case Studies in International and National News in the Press / Ed. by Tean A. van Dijk). Hillsdaly, New Jersey, 1988.
11. U.S. Code 2808. URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/2808.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Бабелюк, О. А. (2024). СТАНДАРТИЗАЦІЯ VS СПЕЦИФІКАЦІЯ: СТИЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ДИВЕРГЕНЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ. Нова філологія, (93), 22-27. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-3
Розділ
Статті