ОБРАЗНО-ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ “PANDEMIC” В АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Ключові слова: концепт, когнітивна метафора, масмедійний дискурс, пандемія, образно-ціннісна складова

Анотація

Стаття присвячена дослідженню образно-ціннісного складника концепту “pandemic” в англомовному масмедійному дискурсі. Дослідження ґрунтується на тривимірній моделі структури концепту, до складу якого входять поняттєвий, образний і ціннісний складники. У рамках поточної розвідки закцентовано увагу на розгляді засобів вербалізації образно-ціннісного складника концепту “pandemic” в англомовному масмедійному дискурсі. Зазначено, що масмедійний дискурс є важливим джерелом об’єктивізації образно-ціннісної складової частини концепту, що зумовлено специфікою зазначеного дискурсу, його спрямованістю на відображення явищ і подій актуальної соціальної дійсності із застосуванням різноманітних засобів репрезентації, зокрема й метафори. У центрі уваги – образно-ціннісний складник концепту “pandemic”, його лексична вербалізація в масмедійному дискурсі. Джерелом ілюстративного матеріалу слугували 300 англомовних газетних статей, а саме: BBC News, The Guardian, Daily Mail, Daily Mirror, The Independent, The Times, Washington Post, у період з лютого 2020 по січень 2023 року. Виокремлено основні асоціативні образи концепту “pandemic”, що репрезентовані у вигляді когнітивних метафор, проаналізовано приклади їх контекстуального вживання. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що образно-ціннісна складова частина концепту “pandemic” в англомовному масмедійному дискурсі об’єктивується у вигляді когнітивних метафор, а саме: ПАНДЕМІЯ – ВІЙНА, ПАНДЕМІЯ – УБИВЦЯ, ПАНДЕМІЯ – БОРОТЬБА, ПАНДЕМІЯ – ПРИРОДНЄ ЯВИЩЕ, ПАНДЕМІЯ – МОНСТР, ПАНДЕМІЯ – МОНСТР-ГЕНІЙ. Когнітивна метафора ПАНДЕМІЯ – ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ містить специфікації, як-от: ПАНДЕМІЯ – ЛАВИНА, ПАНДЕМІЯ – ЦУНАМІ, ПАНДЕМІЯ – ЦИКЛОН, ПАНДЕМІЯ – ШТОРМ, ПАНДЕМІЯ – ХМАРА, ПАНДЕМІЯ – ПОЖЕЖА. З’ясовано, що всі представлені когнітивні метафори розкрили негативну аксіологічну оцінку пандемії в англомовному масмедійному дискурсі, оскільки вищезазначений концепт асоціюється у представників англомовного колективу (британців і американців) з екзистенціальною загрозою, війною, цунамі тощо, реакція на яку впливає на формування у свідомості представників англомовної лінгвокультури відповідних метафоричних образів, що знаходять свою об’єктивізацію в мовній картині світу.

Посилання

1. Приходько А.Н. Концепты и концепто-системы : монография. Днепропетровск, 2013. 307 с.
2. Брославська Л.Я. Образно-ціннісний складник концепту WAR / ВІЙНА в американській мовній картині світу. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». 2015. № 4. С. 22–27.
3. Довганюк Е.В. Еволюція концепту КРАСА в англомовному дискурсі XIV–XXI ст. : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Харків, 2017. 259 с.
4. Ковалюк М.В. Актуалізація концепту LANGUAGE у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівці, 2016. 251 с.
5. Матіяш-Гнедюк І.М., Лисак К.М. Образно-ціннісний складник концепту FAMILY у британському публіцистичному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2021. Вип. 11 (79). С. 29–33
6. Степанов В.В. Образний компонент концепту СТІЙКІСТЬ: корпусне дослідження американського дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. Вип. 56. С. 135–140.
7. The Guardian : вебсайт. URL: theguardian.com (дата звернення: 11.08.2023).
8. Daily Mail : вебсайт. URL: dailymail.co.uk (дата звернення: 01.08.2023).
9. The Independent : вебсайт. URL: independent.co.uk (дата звернення: 12.08.2023).
10. The Times : вебсайт. URL: thetimes.co.uk (дата звернення: 11.08.2023).
11. BBC News : вебсайт. URL: bbc.co.uk (дата звернення: 10.08.2023).
12. Daily Mirror : вебсайт. URL: mirror.co.uk (дата звернення: 01.08.2023).
13. The Washington Post : вебсайт. URL: washingtonpost.com (дата звернення: 14.08.2023).
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Бошков, А. В. (2024). ОБРАЗНО-ЦІННІСНИЙ СКЛАДНИК КОНЦЕПТУ “PANDEMIC” В АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (93), 28-34. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-4
Розділ
Статті