ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ФОНЕМ ІЗ ПОЧАТКОВОЮ НАПІВВІДКРИТОЮ У ТРИФОНЕМНИХ СЛОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Ключові слова: фонема, модель, слово, сполучуваність, дистрибутивна структура

Анотація

У статті на матеріалі Великого зведеного орфографічного словника сучасної української лексики проаналізовано склад трифонемних слів із початковою напіввідкритою фонемою в українській мові, з’ясовано сполучувальні можливості фонем у трифонемних словах із початковою напіввідкритою фонемою та побудовано моделі трифонемних слів із початковою напіввідкритою фонемою сучасної української літературної мови. З’ясовано, що в сучасній українській мові серед трикомпонентних моделей із першим компонентом напіввідкритою фонемою характерними є такі поєднання елементів: «напіввідкрита + голосна + фрикативна» (31), «напіввідкрита + голосна + напіввідкрита» (17), «напіввідкрита + голосна + проривна» (12) із першою напіввідкритою фонемою /м/; «напіввідкрита + голосна + проривна» (23), «напіввідкрита + голосна + фрикативна» (22), «напіввідкрита + голосна + напіввідкрита» (17) із першою фрикативною фонемою /р/; «напіввідкрита + голосна + фрикативна» (23), «напіввідкрита + голосна + проривна» (15), «напіввідкрита + голосна + напіввідкрита» (11) із першою напіввідкритою фонемою /л/; «напіввідкрита + голосна + фрикативна» (13), «напіввідкрита + голосна + проривна» (13), «напіввідкрита + голосна + напіввідкрита» (6) із першою напіввідкритою фонемою /н/; «напіввідкрита + голосна + фрикативна» (13), «напіввідкрита + голосна + проривна» (10) і «напіввідкрита + голосна + напіввідкрита» (8) із першою напіввідкритою фонемою /л′/; «напіввідкрита + голосна + фрикативна» (9), «напіввідкрита + голосна + проривна» (4) із першою напіввідкритою фонемою /р′/ і «напіввідкрита + голосна + проривна» (7) із першою напіввідкритою фонемою /н′/. У сучасній українській мові серед трикомпонентних моделей із першим компонентом напіввідкритою фонемою найбільш типовими є такі моделі: NОF – 118, NОP – 79 і NОN – 62, тобто такі поєднання елементів у трифонемній дистрибутивній структурі з першою напіввідкритою фонемою: «напіввідкрита + голосна + фрикативна», «напіввідкрита + голосна + проривна» та «напіввідкрита + голосна + напіввідкрита».

Посилання

1. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ : Вища школа, 1985. 360 с.
2. Коптілов В.В., Нікітіна Ф.О. Число и слово. Київ : Наукова думка, 1966. С. 360–365.
3. Тимченко Є. Курс історії українського язика. Вступ: фонетика. 2-е вид., доп. Київ – Харків, 1930. 212 с.
4. Перебийніс В.С. Кількісні та якісні характеристики системи фонем української літературної мови. Київ : Наукова думка, 1970. 270 с.
5. Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. Київ : Вища школа, 1981. 184 с.
6. Гриднєва Л.М. Типи складів і їх сполучуваність у двофонемному слові. Мовознавчі студії. Київ, 1968. С. 3–10.
7. Муравицька М.П. Частота двофонемних кінцевих сполук сучасної української мови. Статистичні та структурні лінгвістичні моделі. Київ, 1966. С. 54–61.
8. Савченко І.Ф. Фонемний аналіз трифонемних словоформ. Мовознавство. 1972. № 6. С. 37–44.
9. Старак Т.В. Особливості початкових сполучень приголосних фонем в українській мові: ХХХІХ наукова конференція, присвячена підсумкам науково-дослідної роботи університету за 1964 рік : тези доповідей. Філологія, журналістика. Львів, 1965. С. 49–50.
10. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / відп. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 896 с.
11. Коструба П.П. Фонетика сучасної української літературної мови. Львів, 1963. 100с .
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Сеньків, С. С. (2024). ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ФОНЕМ ІЗ ПОЧАТКОВОЮ НАПІВВІДКРИТОЮ У ТРИФОНЕМНИХ СЛОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. Нова філологія, (93), 176-182. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-25
Розділ
Статті