КОНЦЕПТ CHRISTIANITY ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У ТВОРАХ Г. К. ЧЕСТЕРТОНА

Ключові слова: релігійний концепт, індивідуально-авторська картина світу, структура концепту, когнітивні ознаки, компоненти концепту, способи вербалізації концепту

Анотація

Статтю присвячено аналізу концепту Christianity в англомовній картині світу та індивідуально-авторській його репрезентації у творах англійського письменника і теолога Г. К. Честертона. Світобачення автора завжди є вторинним щодо реальної дійсності та ґрунтується на власних світоглядних переконаннях, цінностях, досвіді тощо. Однак, незважаючи на всю його унікальність, воно є невід’ємною частиною національної концептосфери, а в авторській картині світу модифікується через синтез індивідуального та колективного пізнання. Це стосується й індивідуально-авторського концепту Christianity, який, попри зростаючий науковий інтерес до християнських концептів, ще не був об’єктом всебічного вивчення. Саме це і становить актуальність та новизну представленої розвідки, метою якої було вивчення шляхів мовної об’єктивації концепту Christianity Г. К. Честертоном. Дослідження показало, що концепт Christianity у творчості Г. К. Честертона формується шляхом трансформації вже існуючого в англомовній картині світу культурного концепту і не суперечить загально прийнятим біблійним догматам християнства. Це підтверджується результатами аналізу понятійного компонента концепту та встановленням його основних когнітивних ознак. Авторська позиція та індивідуальне світобачення Г. К. Честертона стають очевидними під час аналізу образного компонента концепту, коли автор, окрім традиційних вербалізаторів, використовує власні, образні, часто перифрастичні найменування, які додають концепту нові смисли. Поглиблений аналіз процесу формування індивідуального концепту показує, як крізь призму авторського світобачення за допомогою стилістичних тропів розширюється зміст концепту і він одержує специфічний, відповідно до авторського світопізнання, ракурс. У результаті дослідження були встановлені як загально-національні, так й індивідуально-авторські риси змісту лексичних одиниць, що актуалізують концепт Christianity. Так, відповідно до своєї релігійної картини світу Г. К. Честертон підкреслює в християнстві певні семантичні ознаки, що не є типовими в традиційному богослов’ї. Це такі ознаки, як лицарство та благородство, романтизм та всепоглинаюча радість. Для мовної об’єктивації цих ознак концепту Г. К. Честертон широко користується стилістичними засобами, і це допомагає йому додати нові індивідуальні смисли концепту Christianity.

Посилання

1. Полюжин М. Поняття, концепт та його структура. Філологічні науки. Мовознавство : Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2015. В. 4. С. 212–222.
2. Britannica. History & Society. Christianity. URL: https://www.britannica.com/topic/Christianity (дата звернення: 30.10.2023).
3. Cambridge Dictionary. Christianity. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/christianity?q=Christianity (дата звернення: 30.10.2023).
4. Chesterton G.K. Heretics. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/470/pg470-images.html (дата звернення: 10.11.2023).
5. Chesterton G.K. Orthodoxy. Київ : Мультимедійне видавництво Стрельбицького, 2018. 58 с.
6. Chesterton G.K. The Ball and the Cross. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/5265/pg5265-images.html (дата звернення: 10.11.2023).
7. Chesterton G.K. The Everlasting Man. URL: https://www.gutenberg.org/cache/epub/65688/pg65688-images.html (дата звернення: 10.11.2023).
8. Collins English Dictionary. Christianity. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/christianity (дата звернення: 30.10.2023)
9. New Advent. Catholic Encyclopedia. Christianity. URL: https://www.newadvent.org/cathen/03712a.htm (дата звернення: 30.10.2023).
10. Online Etymology Dictionary. Christianity. URL: https://www.etymonline.com/word/Christianity#etymonline_v_28080 (дата звернення: 24.10.2023).
11. Oxford Learner’s Dictionary. Orthodoxy. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/orthodoxy?q=orthodoxy (дата звернення: 30.10.2023).
12. Schaser N.J. What’s the Origin of Christianity? Israel Bible Center. URL: https://weekly.israelbiblecenter.com/where-did-christianitycome-from (дата звернення: 25.10.2023).
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Стовбур, О. В. (2023). КОНЦЕПТ CHRISTIANITY ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У ТВОРАХ Г. К. ЧЕСТЕРТОНА. Нова філологія, (92), 64-70. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-10
Розділ
Статті