ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ MURDER У РОМАНІ Р. ОСМАНА «КЛУБ ВБИВСТВ ПО ЧЕТВЕРГАХ»

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, образний компонент, епітет, метафоричний предикат, концептуальний аналіз

Анотація

Наукова стаття витоками сягає у сферу когнітивної лінгвістики та досліджує структурні особливості концепту ВБИВСТВО. Досліджуючи цю концепцію, автори виявляють складну взаємодію між структурними компонентами та образними елементами, втілену насамперед через концептуальні метафори. У результаті аналізу було виявлено метафоричні відображення, пов’язані з концептом ВБИВСТВО, що охоплюють метафори кольору, темряви, розслідування, плану й таємниці. Насамперед концепт ВБИВСТВО наповнений сильними емоціями, часто знаходить своє відображення в метафоричному вигляді. Центральне місце в цьому розслідуванні займають метафоричні епітети, використані для опису процесу вбивства та його зображення в романах. Такі епітети, як «ідеальний», «невирішений», «безкарний», несуть у собі емоційний і засуджуючий підтекст, що відображає масштаб розповіді та складність цієї концепції. Аналіз прикладів із роману «Клуб вбивств по четвергах» ілюструє поширеність використання таких понять та демонструє негативні конотації, зазвичай пов’язані зі злочином у детективному жанрі. Більше того, у статті виокремлюється метафорична асоціація ВБИВСТВО – це КОЛІР, наголошуючи на переважному використанні темних кольорів для передачі негативних конотацій, пов’язаних із навмисним вбивством. Темні, чорні й сині тони символізують похмурий характер поняття та контрастують з яскравими кольорами, підкреслюючи чистоту і спогади про певні місця. Більше того, концептуальна основа поширюється на дослідження ВБИВСТВО як ПЛАН і підкреслює ретельне планування та його виконання в романі. Це мапування розглядається як послідовність дій, і в аналізі особлива увага приділяється плануванню, вбивствам та наслідкам, що дає уявлення про природу злочинів і мислення порушників закону. Через заглиблення в метафоричні уявлення вбивства стаття сприяє кращому розумінню концепту ВБИВСТВО та його глибокому впливу на читачів. Дослідження метафоричних епітетів, предикатів та конвенційних метафор розкриває багатогранну природу цього поняття в літературі та когнітивній лінгвістиці.

Посилання

1. Голик С.В. Концепт: у пошуках алгоритму аналізу. Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. / ред. кол. М.П. Фабіан (гол. ред.) та ін. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2019. Вип.17. C. 154—161.
2. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
3. Сокаль Г.І. Методи дослідження концепту «КРАСА ЛЮДИНИ» в текстах англомовної художньої літератури. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2014. С. 52–57.
4. Gibbs R.W., Jr. (Ed.). The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge University Press, 2008. 550 p. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511816802
5. Kovecses Z. A new look at metaphorical creativity in cognitive linguistics. Cognitive Linguistics. 2010. № 21 (4). P. 663–697.
6. Lakoff G. Metaphors We Live By. Chicago : University of Chicago Press, 1980. 256 p.
7. Osman R. The Thursday Murder Club. London : Penguin Books, 2020. 430 p.
8. Panther K.-U., Linda L. Thornburg. Metaphor and Metonymy in Language and Thought: A Cognitive Linguistic Approach. Synthesis Philosophica. 2018. № 32. P. 271–294.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Шульженко, К. А., & Єсипенко, Н. Г. (2023). ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ MURDER У РОМАНІ Р. ОСМАНА «КЛУБ ВБИВСТВ ПО ЧЕТВЕРГАХ». Нова філологія, (92), 88-93. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-92-13
Розділ
Статті