Нормативно-правова база

Збірник зареєстровано в державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України як друкований засіб масової інформації 02.10.2009 р., свідоцтво – серія КВ, № 15875-434ПР.

Затверджено як фахове наукове видання (журнал) ВАК України 11.04.2001 р. за № 5-05/4.

Перереєстровано ДАК України 11.07.2016 за № 820.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б, Наказ МОН України №409 від 17 березня 2020 року) за спеціальністю 035 Філологія (спеціалізації: германські мови, романські мови, загальне мовознавство, перекладознавство, порівняльно-історичне і типологічне мовознавство).

Відповідно до вимог ДАК України, усі електронні версії статей оприлюднюються, крім цього сайту, також на офіційному сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України (наказ ВАК України і НАН України від 07.07.2008 № 436/311)

Збірник друкується за рішенням Вченої ради Запорізького національного університету