СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЙОКОНІМІВ ГРАФСТВА LEICESTERSHIRE

  • Т. В. КОЛІСНИЧЕНКО
Ключові слова: ойконіми, лексема, компонент, етимологічний аналіз, формант

Анотація

Стаття направлена на інтегральний опис ойконімів графства Leicestershire (Англія). Основна увага зосереджена на встановленні структурних моделей ойконімів, позицій формантів ойконімів графства Leicestershire. Мета дослідження полягає у визначенні мови донора та мови рецептора ойконімів для розуміння їх культурологічної складової в англомовній ойконімічній картині світу.

Ойконіми утворюють ойконімічну картину світу на основі закладеної у них когнітивної інформації та відображають історичні зміни, характеристики географічних особливостей місцевості та світосприйняття населення.

Посилання

1. Колісниченко Т. В. Інтенсифікатори “Settlement” номінацій у рекламному туристичному дискурсі. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. 2016. Вип. 11-12. Ч. 1. С. 303-306.
2. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М. : Наука, 1973. 366 с.
3. Топоров В. Н. Исследования по этимологии и семантике. Т. I: Теория и некоторые частные ее приложения. М. : Языки славянской культуры, 2004. 816 с.
4. Шанский Н. М. Лингвистические детективы. М. : Дрофа, 2014. 133 с.
5. I live here. URL : https://www.ilivehere.co.uk/lesta-leicester.html. (дата звернення: 15.10.2018).
6. Mailhammer R. The Germanic Strong Verbs: Foundations and Development of a New System. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2007. 262 p.
7. Mills D. A Dictionary of British Place-Names. NY : OUP, 2011. 576 p.
8. Urban dictionary. URL : https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Chav (дата звернення: 15.10.2018).
9. Urban Rambles. URL : http://urbanrambles.org/walks/uk/england/east-midlands/leicester-815. (дата звернення: 15.10.2018).
10. Visit Leicester. URL : https://www.visitleicester.info. (дата звернення: 15.10.2018).
11. Visit. Explore. Discover. URL : http://www.goleicestershire.com/explore-leicestershire. (дата звернення: 15.10.2018).
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
КОЛІСНИЧЕНКО, Т. В. (2018). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЙОКОНІМІВ ГРАФСТВА LEICESTERSHIRE. Нова філологія, (74), 52-59. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/112
Розділ
Статті