ФОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОЛІТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ В СЕРЕДНЬОФРАНЦУЗЬКИЙ ПЕРІОД

  • В. Ю. АЛ КАСЕМ
Ключові слова: фонографічна система, графема, однолітерний графічний комплекс, вокалізм, консонантизм

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей фонографічної системи середньофранцузької мови XIV-XV століть. Проведено аналіз однолітерних графічних комплексів, які фіксували голосні та приголосні звуки. У ході дослідження виявлено ступені співвідношення між звуками та літерами у визначенні основних функцій середньофранцузьких графем.

Посилання

1. Гак В. Г. Французская орфография / В. Г. Гак. – М. : КомКнига, 2006. – 240 с.
2. Доза А. История французского языка / А. Доза; [пер. с франц. Е. Н. Шор]. – М. : Изд-во иностр. лит.,
3. 2003. – 471 с.
4. Катагощина Н. А. История французского языка : учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Н. А. Катагощина, М. С. Гурычева, К. С. Аллендорф. – М. : Высшая школа, 1976. – 319 с.
5. Крючков Г. Г. Універсальність французької графіки / Г. Г. Крючков // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. пр. КНУ. – К. : Логос. – 2001. – Спеціальний випуск. – С. 199-202.
6. Сергиевский М. В. История французского языка / М. В. Сергиевский. – М. : Учпедгиз – 1938. – 295 с.
7. Сидельникова Л. В. Фонографія та ідеографія французького письма ІХ – початку ХХІ століття : монографія / Л. В. Сидельникова. – К. : КНЛУ – 2012. – 512 с.
8. Сидельникова Л. В. Особливості фонографічного інвентаря для передачі голосних звуків французької мови ІХ-XVIII століть / Л. В. Сидельникова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна : збірник
9. наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. – С. 269-272.
10. Скрелина Л. М. История французского языка / Л. М. Скрелина, Л. А. Становая. − М. : Высшая школа – 2001. – 457 с.
11. Brachet A. An etymological dictionary of the French language / A. Brachet [translated by G. W. Kitchin]. – Oxford : Clarendon press, 1873. – Quatorxièm édition. – 542 p.
12. Brachet A. Dictionnaire étymologique de la lange française / A. Brachet. – P. : Bibliothèque d'éducation, 1870. – Troisième édition. – 668 p.
13. Catach N. Histoire de l’orthographe française / N. Catach, Renée Honvault, Irène Rosier-Catach. – P. : Champion, 2001. – 425 p.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
АЛ КАСЕМ, В. Ю. (2017). ФОНОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОЛІТЕРНИХ КОМПЛЕКСІВ В СЕРЕДНЬОФРАНЦУЗЬКИЙ ПЕРІОД. Нова філологія, (72), 5-9. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/148
Розділ
Статті