СТІЙКІ ЗВОРОТИ З АНТРОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДЖЕРЕЛО ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • Е. О. ПАВЛЮК
Ключові слова: антропонім, фразеологізми, лінгвокраїнознавча інформація

Анотація

У статті аналізуються французькі фразеологізми з антропонімічним компонентом. У складі французьких усталених зворотів у якості їх компонентів зберігаються антропонімів різних епох – біблійні, античні, власне французькі. Серед них представлено імена святих, реальних історичних осіб, антропоніми індивідуально-творчого походження і взяті з фольклорних джерел. Багато з них, особливо ті, фразеологічні одиниці, які включають маловідомі власні імена, потребують історико-літературних довідок про їх походження. Подібні коментарі лінгвокраїнознавчого характеру особливо необхідні студентам, які вивчають фразеологію французької мови.

Посилання

1. Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова / Н. С. Ашукин, М. Г. Ашукина. – М. : ГИХЛ, 1955. – 666 с.
2. Дельнов А. А. Франция. Большой исторический путеводитель / А. А. Дельнов. – М. : Эксмо, Алгоритм, 2008. – 864 с.
3. Французско-русский фразеологический словарь [ФРФС] : под ред. Рецкера Я. И. – М. : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1963. – 1112 с .
4. Dictionnaire des expressions et locutions par Alain Rei et Sophie Chantreau. – Paris : Robert, 1998. – 888 p.
5. Expressio. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.expressio.fr/expressions/il-est-fin-comme-gribouille-qui-sejette-dans-l-eau-par-crainte-de-la-pluie.php [Expressio]
6. Larousse. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/polichinelle/62153#SZ4ZHXGqEkibtGi4.99) [Larousse]
7. Trésor de la langue française informatisé. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до словника : http://atilf.atilf.fr. [TLF]
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ПАВЛЮК, Е. О. (2017). СТІЙКІ ЗВОРОТИ З АНТРОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДЖЕРЕЛО ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Нова філологія, (72), 107-113. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/168
Розділ
Статті