ПРИСЛІВ’Я У СТАТУСІ ІНТЕКСТІВ: ЛІНГВО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

  • С. О. ШВАЧКО
Ключові слова: прислів’я, інтекст, модифікація, поліфункціональність, англійська мова, девіація

Анотація

У статті досліджуються прислів’я та їх перекладацькі метазнаки, ідентифікується ідея про стабільність динамізму прислів’їв-дериватів. Осмислюється метазнак інтекст та його функції у нових ситуаціях англомовного дискурсу. Обґрунтовується положення про онтогносеологічний аналіз метазнаків. Структурно-семантична природа тексту малого жанру об’єктивується в комплексі тріади – текст, інтенція, омовлення.

Посилання

1. Англо-український фразеологічний словник / [уклад. К. Т. Баранцев]. − 2 вид., випр. − К. : Т-во «Знання», КОО, 2005. – 1056 с.
2. Дубенко О. Ю. Англо-американські прислів’я та приказки / О. Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 416 с.
3. Зацний Ю. А. Словник неологізмів. Інновації у словниковому складі англійської мови початку XXI століття : англо-український словник / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. – Вінниця : Нова Книга, 2008 – 360 с.
4. Кобякова І. К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі : Монографія // І. К. Кобякова. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 128 с.
5. Овсянко О. Л. Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Овсянко Олена Леонідівна. − Запоріжжя, 2017. − 270 с.
6. Синергетика в филологических исследованиях : монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова и др.; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. − Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. − 340 с.
7. Тороп П. Тотальний переклад : монографія / Пеетер Тороп; пер. з рос.: О. А. Кальниченко, О. І. Оржицького; передмова Т. Бойко, Е. Сютісте. – Вінниця : Нова Книга, 2015. – 264 с.
8. Bill Pezza. Stealing Tomatoes / Bill Pezza. – Bloomington : AuthorHouse, 2009. – 492 p.
9. Samuel Yardley. Wake Up And Smell The Coffee / Samuel Yardley. – Page Publishing Inc., 2015. – 256 p.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ШВАЧКО, С. О. (2017). ПРИСЛІВ’Я У СТАТУСІ ІНТЕКСТІВ: ЛІНГВО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, (72), 157-162. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/177
Розділ
Статті