ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЖАНР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • І. М. ЄРШОВА
Ключові слова: презентація PowerPoint, субжанр, гіпержанр

Анотація

Стаття присвячена проблемі вивчення презентації PowerPoint як мультимедійного жанру у сфері навчально-педагогічного дискурсу. Розглянуто особливості педагогічної презентації уроків англійської мови у молодшій школі за комунікативними параметрами: комунікативна мета, комунікативний смисл, концепція автора, концепція адресата, подійний зміст, чинник комунікативного минулого, чинник комунікативного майбутнього. Виявлено субжанри: привітання, мовна зарядка, фонетична зарядка, похвала, подяка, прощання та гіпержанр: лист. Результати дослідження підкріплені прикладами презентації PowerPoint, розміщених на Інтернет-сайтах: www.eslovocabfox.com, www.esl-galaxy.com, www.kizSchool.com, www.abcteach.com, www.teacherjournal.com.ua.

Посилання

1. Бацевич Ф. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи / Ф. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 с.
2. Бігич О. Б. Мультимедіа на уроці англійської мови як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів / О.Б. Бігич. – Режим доступу: http: // www.rusnauka.com
3. Мультимедійні технології в освіті. – Режим доступу: http: // ru. osvita.ua
4. Седов К. Ф. Человек в жанровом пространстве повседневной коммуникации / К. Ф. Седов // Антология речевых жанров : повседневная коммуникация / Под ред. К. Ф. Седова. – М. : Лабиринт, 2007. – С. 7-38.
5. Чеберяк А. М. Мовленнєвий жанр «відкритий лист» : комунікативно-прагматичні аспекти організації (на матеріалі української, польської, англійської мов): дис. канд. філол. наук : 10.02.15 / Анна Миколаївна Чеберяк. – Львів, 2010. – 255 с.
6. Шмелёва Т. В. Речевой жанр : опыт общефилологического осмысления / Т. В. Шмелёва // Collegium. – 1995. – № 1-2. – С. 57-65.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
ЄРШОВА, І. М. (2017). ПРЕЗЕНТАЦІЯ POWERPOINT ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЖАНР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Нова філологія, (70), 70-74. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/231
Розділ
Статті