ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ МОРАЛЬНІСТЬ В ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ТОК-ШОУ

  • О. С. КОЛОМІЙЧУК
Ключові слова: концепт, МОРАЛЬНІСТЬ, морально-етична категорія, вербалізація, лексико-стилістичні засоби, позитивна конотація, художній текст, ток-шоу

Анотація

У статті проаналізовано способи лексико-стилістичної вербалізації концепту МОРАЛЬНІСТЬ в англійській мові. Автором систематизовано уявлення про лексико-стилістичних засоби та їх функції в тексті. Здійснене порівняння лексико- стилістичних засобів, які вербалізують концепт МОРАЛЬНІСТЬ, на матеріалі аналізу текстів сучасної американської літератури і ток-шоу.

Посилання

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 344 с.
2. Гайдай Г. А. Роль лексико-семантичного поля у відтворенні мовних картин світу / Г. А. Гайдай // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского // Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2012. – Том 24(65). – №1-2. – С. 291-296.
3. Дідух Х. І. Ідіостиль як відображення авторської картини світу. – [Електронний ресурс] / Х. І. Дідух. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_NNM_2012/Philologia/2_111114.doc.htm
4. Довгань О. В. Концептуалізація як фактор інтерпретації художнього тексту та збереження його стилю у процесі перекладу / О. В. Довгань // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – 2010. – Вип. 9. – С. 57-66.
5. Лефтерова О. М. Фонова інформацій як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту. – [Електронний ресурс] / О. М. Лефтерова. – Режим доступу : http://www.philolog.univ.kiev.ua/library/zagal/Studia_Linguistica_6_1/275_283.pdf
6. Лисиченко Л. А. Структура мовної картини світу / Л. А. Лисиченко // Мовознавство. – 2004. – № 5-6. – С. 36-41.
7. Свиридецька І. В. Алюзія як стилістичний засіб реалізації авторської інтенції. – [Електронний ресурс] / І. В. Свиридецька. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/6_PNI_2012/Philologia/2_101350.doc.htm
8. Словник української мови : в 11 томах / [А. П. Білоштан, М. Ф. Бойко, В. П. Градова, Г. М. Колесник, О. П. Петровська, Л. А. Юрчук]. – 1971. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/
9. Терещенко К. В. Мовне втілення концептуальної картини світу / К. В. Терещенко // Перекладацькі інновації : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 15-16 березня 2012 р. / Ред. кол. : С. О. Швачко, І. К. Кобякова, О. О. Жулавська та ін. – Суми : СумДУ, 2012. – С. 27-30.
10. Теслюк Н. А. Мовна картина світу як спосіб відображення реальності у свідомості людини [Електронний ресурс] / Н. А. Теслюк. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/32_PRNT_2013/Philologia/9_148793.doc.htm
11. Хорошун О. О. Мовна та концептуальна картини світу в дослідженнях сучасної лінгвістичної науки / О. О. Хорошун // Глухівські читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – 2011. – С. 241-246.
12. Ferrante E. The Story of the Lost Child [Електронний ресурс] / Elena Ferrante. – Режим доступу : www.rulit.me/books/the-storyof-the-lost-child-download-free-409466.html
13. Galperin I. R. Stylistics / I. R. Galperin; ed. L. R. Todd. – 3-е изд. – М. : Высшая школа, 1981. – 334 p.
14. ІAP – Interview With Al Pacino. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
15. http://edition.cnn.com/TRANSCRIPTS/1012/06/lkl.01.html
16. RFL – Remarks by the First Lady and Oprah Winfrey in a Conversation at the United State of Women Summit. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/06/14/remarks-first-lady-and-oprah-winfreyconversation-united-state-women
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
КОЛОМІЙЧУК, О. С. (2017). ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ МОРАЛЬНІСТЬ В ТЕКСТАХ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ТОК-ШОУ. Нова філологія, (70), 101-106. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/237
Розділ
Статті