СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ “FLOWER” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • Л. Ю. МОСКОВЧУК
  • К. А. КЛЮЙКО
Ключові слова: лексико-семантичне поле, номінативні одиниці, системна організація, ядро, периферія, квітка

Анотація

У статті розглядаються особовості системної організації лексико-семантичного поля “FLOWER” в англійській мові. Проводиться аналіз особливостей відносин між лексичними одиницями, що позначають квіти у складі словника сучасної англійської мови. Здійснюється класифікація та виявляється закономірність формування і функціонування конституентів лексико-семантичного поля “FLOWER”.

Посилання

1. Алимпиева Р. В. Семантическая значимость слова, структура лексико-семантической группы. – Издательство Ленинградского университета, 1986. – 180 с.
2. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / О. С. Ахманова – М. : Учпедгиз, 1957. – 295 с.
3. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика (пособие для ВУЗов) / Л. М. Васильев. – М. : Высшая школа, 1990. – 176 c.
4. Зацний Ю. А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття; англо-український словник / Ю. А. Зацний, А. В. Янков. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 360 с.
5. Карасик В. И. Антология концептов / Под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. – Том 3. – Волгоград : Парадигма, 2006. – 381 с.
6. Кезина С. В. Семантическое поле как система / С. В. Кезина // Филологические науки. – 2004. – № 4. – С. 79-86.
7. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – К. : Вид. центр «Академія», 2005. – 368 с.
8. Кузнецова А. И. Понятие семантической системы и методы ее исследования / А. И. Кузнецова. – М. : Наука, 1963. – 238 с.
9. Куренкова Т. Н. Лексико-семантическое поле и другие поля в современной лингвистике / Т. Н. Куренкова // Вестник Сибирского государственного аерокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева. – 2006. – Вып. 4 – С. 173-178.
10. Покровский М. М. Семасиологическое исследование в области древних языков / М. M. Покровский. – М. : КомКнига, 2006. – 216 с.
11. Стернин И. А. Лексическое значение слова в речи / И. А. Стернин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1985. – С. 32-106.
12. Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания / Ф. П. Филин. – М. : Наука, 1982. – 336 с.
13. Щур Г. С. Теория поля в лингвистике / Г. С. Щур. – М. : Наука, 1974. –255 с.
14. Encyclopedia Britannica. – [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.britannica.com/
15. Merriam-Webster Dictionary. – [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.merriam-webster.com/home.htm/
16. Oxford English Online Dictionary. – [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.oxforddictionaries.com/
17. Slang // The Encyclopedia of Language Linguistics. – UK : Pergamon Press, 1994. – 324 p.
18. Wordsmyth Dictionary – Theasarus. – [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.wordsmyth.net/
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
МОСКОВЧУК, Л. Ю., & КЛЮЙКО, К. А. (2017). СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ “FLOWER” В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Нова філологія, (70), 119-126. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/241
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають