ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МИСТЕЦЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ

  • М. В. ЧЕРНИК
Ключові слова: лексико-семантичне поле, номінація, вербалізація, мистецтво, музика, живопис

Анотація

Стаття присвячена дослідженню номінацій мистецьких реалій в англомовному художньому просторі. Увага фокусується на лексико-семантичних засобах вираження феномену мистецтва в англійській мові. Визначається статус понять «мистецтво», «музика», «живопис» у лексико-семантичному полі мистецтва. На прикладах номінацій реалій музики та живопису робиться спроба вивести універсальні критерії вербалізації творів мистецтва в англомовних художніх текстах.

Посилання

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
2. Бехта І. А. Наратив і контекст комунікативної ситуації: стратегії інтерпретації оповідного дискурсу експериментального письма / І. А. Бехта // Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях : монографія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 115-129.
3. Вежбицкая А. Семантические универсалии и базисные концепты / А. Вежбицкая. – М. : Языки славянских культур, 2011. – 568 с.
4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – К. : ВЦ «Академія», 2001. – 368 с.
5. Швачко С. О. Сяйво забутих слів : монографія / С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 107 с.
6. Cooper J. Pandora / Jilly Cooper. – Corgi Books, 2003. – 752 p.
7. Draanen W. Flipped / Wendelin Van Draanen. – New York : Alfred A. Knopf, 2001. – 156 p.
8. Elking M. Executing Mozart / Michael Elking. – Llumina Press, 2005. – 264 p. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://executingmozart.com/
9. James E. L. Fifty Shades Darker / E. L. James. – Vintage Books, 2011. – 373 p.
10. James E. L. Fifty Shades Freed / E. L. James. – Vintage Books, 2012. – 579 p.
11. James E. L. Fifty Shades of Grey / E. L. James. – Vintage Books, 2011. – 356 p.
12. James E. L. Grey / E. L. James. – Vintage Books, 2015. – 576 p.
13. Oxford Advanced Learner’s Dictionary http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/
14. Park J. Left drowning / Jessica Park. – Skyscape, 2013. – 399 p.
15. Talkington A. Liv, forever / Amy Talkington. – New York : Soho Teen, 2014. – 132 p.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
ЧЕРНИК, М. В. (2017). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МИСТЕЦЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ. Нова філологія, (70), 219-225. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/268
Розділ
Статті