КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ З ІНТЕНЦІОНАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ ПІДТРИМКИ В МІЖСУБ’ЄКТНІЙ ІНТЕРАКЦІЇ

  • Т. І. БУЯЛЬСЬКА
Ключові слова: інтенціональне значення,мовленнєвий акт,ілокутивний акт, ілокутивна сила

Анотація

У статті представлено актомовленнєві особливості висловлень з інтенціональним значенням підтримки. Здійснено опис типів ілокуцій, властивих актомовленнєвій реалізації висловлень підтримки. Автор типологізує мовленнєві акти, які репрезентують досліджувані висловлення, відповідно до домінуючої ілокутивної мети з урахуванням властивих їм комунікативних категорій емотивності, оцінності, фатичності, етикетизованості та інформативності.

Посилання

1. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений (Оценка, событие, факт) / Н. Д. Арутюнова– М. : Наука, 1988. – 341 с.
2. Боднарук Е. В. Классификация речевых актов с футуральной семантикой (на материале немецкого языка) / Е. В. Бондарук // Вестник С.-Петербургского университета. – Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. – 2015. – №2. – С. 62–75.
3. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Е. М. Вольф. – М. : Наука, 1985. – 232 с.
4. Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 507 с.
5. Остин Дж. Л. Слово как действие. Пер. с англ. А. А. Медниковой / Дж. Л. Остин // Новое в зарубежной лингвистике : Вып. 17. Теория речевых актов. – М. : Прогресс, 1986. – С. 22–129.
6. Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 17 : Теория речевых актов. – М. : Прогресс, 1986. – С. 170–194.
7. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. – М. : Прогресс, 1986. – С. 151–170.
8. Трофимова Н. А. Экспрессивные речевые акты в диалогическом дискурсе. Семантический, прагматический, грамматический анализ : Монография. – СПб.: Изд-во ВВМ, 2008. – 376 с.
9. Формановская Н. И. Эмоции, чувства, интенции, эксперессия в языковом и речевом выражении / Н. И. Формановская // Эмоции в языке и речи : Сборник научных статей / Под. ред. И. А. – М. : РГПУ, 2005. – С. 106 –116.
10. Norrick N. R. Expressive Illocutionary Acts / N. R. Norrick // Journal of Pragmatics. – 1978. – № 3. – P. 277–291.
11. Searle J. R. Speech Acts : an essay in the philosophy of language / J. R. Searle – Cambridge : Cambridge University Press, 1969. – 204 p.
12. Stevenson C. L. Facts and Values: Studies in Ethical Analysis / C. L. Stevenson. – New Haven: Yale University Press, 1963. – 244 p.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
БУЯЛЬСЬКА, Т. І. (2016). КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ З ІНТЕНЦІОНАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ ПІДТРИМКИ В МІЖСУБ’ЄКТНІЙ ІНТЕРАКЦІЇ. Нова філологія, (68), 101-108. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/331
Розділ
Статті