ЕВОЛЮЦІЯ ЛЕКСЕМИ “WIFE” У КОНТЕКСТІ БРИТАНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

  • І. М. МАТІЯШ
Ключові слова: лексикографія, лінгвокультурологія, мовна картина світу, семантична структура слова, лексема, семема, сема

Анотація

У статті розглянуто динаміку британської мовної картини світу на лексикографічному матеріалі Британії XVIII – XXI ст. Простежено використання лексеми wife у медіадискурсі Британії останніх чотирьох століть. Здійснюється аналіз трансформації семантичної структури лексеми wife і її національно-культурного змісту.

Посилання

1. Богатова Г.А. Размышления после международного съезда русистов в Красноярске / Г.А. Богатова // ВЯ. - 1998. - № 3. - С. 115-121.
2. Вайсбергер Й.Л. Родной язык и формирование Духа / Вайсбергер Йоханн Лео. – М., 2004. – 232 с.
3. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.
4. Кузнецов А.М. Национально-культурное своеобразие слова / А.М. Кузнецов // Язык и культура: сборник обзоров / ред. Ф.М. Березин. - М.: АН СССР, 1987. - С. 141 - 163.
5. Мельник Я.Г. Субъективность как языковая категория / Я.Г. Мельник. - Ивано-Франковск, 1997. - 128 с.
6. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2010. - 844 с.
7. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Э. Сепир; [пер. с англ.; под. ред. А.Е. Кибрика]. - М.: Наука, 1993. -656 с.
8. Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии: учеб. пособие / А.Т. Хроленко; под ред. В.Д. Бондалетова. – 3-е изд., испр. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 184 с.
9. A New English Dictionary on Historical Principles. Vol. X. Part II. V - Z. [ed. by J.A.H. Murray, H. Bradley, W.A. Craigie, C.T. Onions]. - Oxford: The Clarendon Press, 1928. - 1202 p.
10. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are Deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. - Dublin: printed by W. G. Jones, 1768.
11. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. - London, 1792.
12. Johnson, S. A Dictionary of The English Language / Samuel Johnson, John Walker. - London, 1828.
13. Oxford English Dictionary Online / [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.oed.com/?showLogin=false
14. The Concise Oxford Dictionary of Current English [ad. by H.W. Fowler, F.G. Fowler]. - Oxford : Clarendon Press, 1919. - 1064 p.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
МАТІЯШ, І. М. (2016). ЕВОЛЮЦІЯ ЛЕКСЕМИ “WIFE” У КОНТЕКСТІ БРИТАНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Нова філологія, (68), 108-113. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/332
Розділ
Статті