СУБСТИТУЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ)

  • О. В. ТУПАХІНА
Ключові слова: англоамериканізм, субституція, неологізм, запозичення, пуризм

Анотація

У статті розглядається проблема утворення та поширення слів-субститутів в сучасній німецькій мові. Аналізується мовна політика щодо запозиченої лексики, а саме роль державної мови як чинника національної безпеки в умовах посилення процесів глобалізації. Встановлюються фактори, які ускладнюють подальшу узуалізацію конкуруючих з англоамериканізмами лексем.

Посилання

1. Гримм Р. Спор о заимствованиях в немецком языке [Електронний ресурс] / Р. Гримм. – 15.02.2003. – Режим доступу: http://www.dw-world.de. – С. 1-2.
2. Нагорна Л. Політична мова і мовна політика / Л. Нагорна. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с.
3. Павлов Г. Коррозия родного языка [Електронний ресурс] / Г. Павлов. – №13, 09.07.2000. – Режим доступу: http://www.relga.rsu.ru — С. 1 – 3.
4. Bartzsch R., Pogarell R. The Dictionary of the Unnecessary Anglicisms / Ed. by Rudolf Bartzsch, Reiner Pogarell. – Paderborn: The IFB Publishing Company, 2004. – 220 p.
5. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2002. – 1816 S.
6. Herberg D., Kinne M., Steffens D. Neuer Wortschatz: Neologismen der 90er Jahre im Deutschen / D. Herberg, M. Kinne, D. Steffens. – Berlin: Walter de Gruyter, 2004. — 351 S.
7. Junker G.H. Der Anglizismen-Index [Електронний ресурс] / G.H. Junker. – Режим доступу: http://www.vds-ev.de
8. Sick B. Happy Aua. Ein Bilderbuch aus dem Irrgarten der deutschen Sprache / B. Sick. – Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2009. – 128 S.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ТУПАХІНА, О. В. (2016). СУБСТИТУЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ). Нова філологія, (68), 113-116. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/333
Розділ
Статті