CПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР ТАБУ, ЕВФЕМІЗМІВ У МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ

  • А. Д. КУКАРІНА
Ключові слова: табу, евфемізм, медичний дискурс, переклад, компоненти, кластери

Анотація

У статті розглядаються cпособи перекладу абревіатур табу, евфемізмів у медичному англомовному та україномовному дискурсі. Вивчення глибинної структури одиниць конденсації виступає ключовим у дослідженні їх трансформації при інтерпретації. Розподіл одиниць компресії на компоненти дозволяє вивчити способи перекладу абревіатур за прагматичними ознаками.

Посилання

1. Арсентьева Е. Ф. Особенности создания расширенной фразеологической метафоры в свете когнитивной теории [Електронний ресурс] / Е. Ф. Арсентьева, Е. Ю. Семушина // БелГу. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://kpfu.ru/staff_files/F170921091/belgorod.2013.pdf.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ольга Сергеевна Ахманова. – Москва : Сов. Энциклопедия, 1966. – 608 с.
3. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово / Э. А. Вартаньян. – М. : Просвещение, 1982. – 387 c.
4. Ельцов К. А. Стратегия перевода аббревиатур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.19 “Теория языка” / Ельцов Кирилл Александрович – Москва, 2005. – 299 с.
5. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця хх – початку ххі століть) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 “Германські мови” / С. М. Єнікєєва.– Київ, 2011. – 36 с.
6. Зубова Л. Ю. Английские медицинские аббревиатуры как часть профессиональной языковой картины мира: на фоне их русских и французских аналогов: дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Людмила Юрьевна Зубова. – Воронеж, 2009. – 244 с.
7. Кожемякина В. А. и др. Словарь социолингвистических терминов [Электронный ресурс] / В. А. Кожемякина, Н. Г. Колесник, Т. Б. Крючкова. – М. : ИЯРАН, 2006. – 312 с. – Режим доступа : http://voluntary.ru/dictionary/981/word/disfemizm-defemizm-kakofemizm
8. Хуснуллина Ю. А. Экспрессивная функция дезаббревиации в компьютерной терминологии [Електронний ресурс] / Юлия Арсеновна Хуснуллина. – Режим доступа : http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2012/1/filologuya/husnullina.pdf
9. Berman Jules J. A Long Review of Short Terms Archives of Pathology and Laboratory Medicine [Online] / Jules J. Berman. – 2004. – Access Mode: http://www.julesberman.info/abb1.htm.
10. New Oxford Thesaurus of English 2000 / [ed. Patrick Hanks]. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 1087 p.
11. The Sunday Times [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/newsreview/winnersdinners/article569729.ece].
12. The Guardian [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guardian.co.uk/film/filmblog/2013/mar/21/tobruk-reelhistory].
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
КУКАРІНА, А. Д. (2016). CПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР ТАБУ, ЕВФЕМІЗМІВ У МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (68), 209-214. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/353
Розділ
Статті