ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ СЛОВНИКУ

Ключові слова: ідеографічний аспект, тлумачний словник, поняття, лексикологічне уявлення, стать, вимова, походження

Анотація

Мета статті – розкрити питання історичної важливості формування слів і тлумачень у словнику, а також розташування та тлумачення слів, підходи до того, як визначати критерії класифікації слів, крім тлумачень, що існують у самій реальності, а також їх вираження у змістах і поняттях. Також у статті порушено питання системного поняття в словниках і їх ідеографічні особливості, розглядаються особливості гендерної лексики російської мови на матеріалі тлумачного словника. Саме така лексика пояснює, як фактичний вплив соціально-культурних та мовних чинників визначає ставлення суспільства до чоловічого та жіночого сприйняття слів. Основними ідеографічними галузями лексики є професії, хобі і захоплення. Наукова новизна статті – розкрити традиційні та новітні підходи щодо питання ідеографічного аспекту мови, в цьому разі – на прикладі лексики, пов’язаної з гендером. У статті підкреслено універсальні закономірності та національно-специфічні розбіжності під час тлумачення понять, їх функціонування в мові та мовленні. Також досліджуються галузі стосовно різних аспектів формування дійсності свідомості і явності логіки без урахування гендерних факторів (на прикладі тлумачення професій, хобі та вподобань). У статті виокремлено універсальні закономірності та національно-специфічні розбіжності під час тлумачення понять у словнику і їх функціонування в мові. Гендерні дослідження дають можливість проаналізувати соціально- культурні та мовні чинники, що визначають ставлення суспільства до чоловіків і жінок, а також поведінку індивідів у зв’язку з причетністю до певної статі і стереотипні уявлення чоловічих і жіночих якостей, тобто все те, що переводить проблематику статі зі сфери біології у соціальну. В результаті походження, сенсу і вживання у мові суспільство коригує мовну свідомість людини, диференціюючи в мові і менталітеті соціальну природу і положення статей, наказуючи людині прагнути до певних моделей поведінки, про які спочатку вона може і не підозрювати. У практичній частині статті представлено фрагмент тлумачного словника сучасної російської мови, в якому розкрито особливості категорії роду, безпосередньо пов’язаної з категорією роду і гендерною відмінністю.

Посилання

1. Великий тлумачний словник російської мови / за ред. С.А. Кузнецова: Санкт-Петербург : Норинт, 2004. 1536 с.
2. Тичинська Н.Л. Квазідефініції у тлумачному словнику російської мови : автореф. …дис. канд. філол. наук:…10.02.02. Дніпропетровськ, 2001. 18 с.
3. Шабурова О.В. Гендер. Сучасний філософський словник / за ред. Е.В. Кемерова. Лондон. Панпрінт, 1998. С. 137–144.
4. Комплексний навчальний словник. Лексична основа російської мови / уклад.: В.В. Морковкин. та ін. Москва : Видавництво Астрель, 2004.
5. Пономарів О. Іменники жіночого роду в назвах за професіями. Філософсько-антропологічні студії. 2001. Київ, Стилос, С. 183–186.
6. Bruti S., Vignozzi G. (2016) Routines as social pleasantries in period dramas: a corpus linguistic analysis. A Language of One’s Own: Idiolectal English. Bologna: I libri di Emil, рp. 207–239.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Пантілеєнко, К. С. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ СЛОВНИКУ. Нова філологія, 2(81), 61-65. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-8
Розділ
Статті