ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕКСТ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Ключові слова: англійська мова, цілеспрямованість, прагматична установка, професійні компетентності, кар'єрний ріст

Анотація

Професійна вища освіта в останні роки переживає кризу, яка полягає в зниженні затребуваності економічних спеціальностей у випускників шкіл. Причинами такої ситуації є відсутність або недолік необхідних для роботодавців професійних компетентностей у випускників економічних ЗВО та економічних факультетів і, як наслідок, невідповідність очікувань випускників економічних спеціальностей щодо перспектив кар’єрного зростання. Професійні компетентності включають лінгвістичний складник, опанування якого має демонструвати адекватність до конкретних подій у професійній діяльності. Одним із засобів набуття такої компетентності є навчання іноземним мовам за допомогою професійних економічних текстів. Метою дослідження є виявлення специфічних характеристик професійних текстів із менеджменту, маркетингу та фінансів. Об’єктом дослідження обрані професійні тексти англійською мовою з маркетингу, менеджменту і фінансів. Предметом дослідження є цілеспрямованість і прагматичні установки професійних текстів як основа для формування компетентностей студентів економічних спеціальностей. Метод дослідження – контент-аналіз професійних текстів із маркетингу, менеджменту і фінансів. У статті представлено контент-аналіз професійних текстів у сфері менеджменту, маркетингу, фінансів, що дало підставу для виявлення специфічних характеристик цих текстів, таких як цілеспрямованість і прагматична установка. Обидві характеристики по-різному втілені у різних професійних дискурсах. Сукупність таких характеристик сприяє формуванню професійних компетентностей. Контент-аналіз показав, що в текстах із менеджменту переважають модальні дієслова та їх еквіваленти як індикатори установок комунікативної поведінки. Прагматична установка у фінансах – це забезпечення об’єктивності фактів і аргументів. На відміну від текстів із менеджменту та маркетингу в текстах із фінансів наявний низький відсоток фразеологізмів, а також складних граматичних форм. Для професійних текстів цієї направленості характерні лаконічність, точність, переважання простих речень.

Посилання

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : КомКнига, 1981. 138 с.
2. Т. А. ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация : Сборник работ / пер. с англ. ; сост. В.В. Петров ; вступ. ст. Ю.Н. Караулов, В.В. Петров. Москва : Прогресс, 1989. 312 с.
3. Казарин Ю.В. Признаки и качества текста. Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2012. С. 15–23.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва : Прогресс, 1990. 736 с.
5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : Дело, 1992. 702 с.
6. Энквист Н. Э. Стилистика английского языка. Москва, 1998. 193 с.
7. Mintzberg Henry. The Nature of Managerial Work. New York : Harper and Row, 1973. 298 p.
8. Parret H. Discussing Language. Paris : The Hague, 1974. 428 p.
9. Blanding M. These Management Practices, Like Certain Technologies, Boost Company Performance. – URL: https://hbswk.hbs.edu/item/certain-management-practices-like-certain-technologies-boost-company-performance.
10. Blanding M. Will Machine Learning Make You a Better Manager? –URL: https://digital.hbs.edu/artificial-intelligence-machine-learning/will-machine-learning-make-better-manager/
11. Heskett James. What Should Harley-Davidson’s Management Do? URL: https://hbswk.hbs.edu/item/what-should-harley-davidson-s-mana g e m e n t - d o ? c i d = s m - t w - s f 9 2 0 3 5 5 8 7 & sf92035587=1.
12. Rappeport, Alan. Trump’s War With Harley-Davidson Has Divided America’s Bikers / Alan Rappeport // New-York Times. Aug. 11, 2018. URL: https://www.nytimes.com/2018/08/11/business/us-bikers-harley-davidson.html
13. Burrus Daniel. Survival 101: You Must Continually Reinvent and Redefine / Burrus Daniel. Part II. URL: https://cioupdate.com/survival-101-reinvent-and-redefine-part-ii.
14. Malcolm Baker. Financing the Response to Climate Change: the Pricing and Ownership of U.S. Green Bonds / Malcolm Baker, Daniel Bergstresser, George Serafeim, Jeffrey Wurgler. Cambridge : National Bureau Of Economic Research. URL: https://www.nber.org/papers/w25194.pdf.
15. Greenwood, Robin. Vissing-Jorgensen, Annette. The Impact of Pensions and Insurance on Global Yield Curves. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/18-109_442db865-b212-493e-8187-2b2f51a67ddc.pdf.
Опубліковано
2021-06-23
Як цитувати
Просяник, О. П., & Тарасенко, С. Є. (2021). ПРОФЕСІЙНИЙ ТЕКСТ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Нова філологія, 2(81), 94-99. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-81-2-13
Розділ
Статті