ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ ГАЛУЗІ «МОДА»

Ключові слова: лексико- семантичні прийоми перекладу, лексичне запозичення, транскрипція, калькування, модуляція, мутація, експлікація, імплікація

Анотація

У статті представлено результати дослідження особливостей перекладу німецьких неологізмів на основі аналізу вибірки даних із тематичного поля «МОДА». Неологізми як лексичні одиниці, що з’являються в мові на певному етапі розвитку суспільства та сприймаються мовцями як «нове», здебільшого виникають у медійному просторі та є типовими для публіцистичних текстів. Формування неологізмів являє собою неконтрольований процес, причому ознака новизни неологізмів є поняттям відносним. Критеріями якісного перекладу неологізмів є адекватність, збереження новизни та компактність представлення. Для здійснення перекладу неологізмів варто дотримуватися трьохетапного алгоритму, який ураховує передперекладацький аналіз, технологію перекладу й постперекладацьке редагування. На кожному з етапів аналізу перекладач застосовує екстралінгвальні знання, власний досвід і навички пошуку інформації. Технологія перекладу неологізмів включає вибір стратегії, способу, прийому й техніки перекладу. Стратегія перекладу неологізмів має бути націлена на очуження, проте в разі виникнення труднощів щодо їх розуміння застосовується одомашнення. Вибір способу перекладу неологізмів спирається на перекладацьке рішення відтворення лексеми засобами мови перекладу чи перенесення лексеми в текст перекладу без змін. Серед прийомів перекладу, які можуть бути застосовані під час перекладу неологізмів, виокремлено такі: лексичне запозичення, модуляція, експлікація, імплікація та мутація. Зазначені прийоми можуть зустрічатися як у «чистому», так і в комбінованому вигляді. Домінуючим прийомом перекладу неологізмів галузі «МОДА» є лексичне запозичення за допомогою технік калькування й транскрипції. Калькування слугує створенню робочого варіанта перекладу для подальшої його оцінки та відповідності критеріям адекватності, новизни й компактності. У разі ускладнення розуміння перекладеного за допомогою калькування неологізму варто вдаватися до модуляції чи мутації. Якщо зазначені прийоми не забезпечують адекватність перекладу, то доречно застосувати експлікацію та імплікацію, розширюючи чи звужуючи значення неологізму в перекладі.

Посилання

1. Ковбасюк Л.А. Новітні лексеми сучасної німецької мови (на матеріалі словника неологізмів Інституту німецької мови (IDS)). Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2019. Вип. 8. Т. 1. С. 84–89.
2. Стежко Ю.Г. Новоутворення в німецькій лексиці: природа, функціонування та особливості перекладу. Наукові записки. 2012. Вип. 12. аст. 1. С. 115–125.
3. Устінова В.О. Лінгвістичні фактори появи неологізмів у сучасній німецькій мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2015. № 15. Т. 2. С. 154–156.
4. Білоус О.М. Неологізми: способи утворення та перекладу (на матеріалі концепту «Вибори» німецькою мовою). Вісник СумДУ. 2006. № 11(95). Т. 1. С. 136–142.
5. Моісєєва Н.О. Особливості перекладу неологізмів у текстах німецькомовного політичного дискурсу. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія «Філологічні науки». 2014. Кн. 3. С. 114–118.
6. Волошинович Н. Особливості перекладу термінів сфери дизайну одягу та моди. Актуальні питання іноземної філології. 2017. № 6. С. 25–28.
7. Радецька С.В., Колосова С.О. Переклад термінології індустрії моди в текстах публіцистичного стилю. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія «Філологічні науки». 2017. Кн. 1. С. 206–209.
8. Steffens D. Nicht nur Anglizismen… Neue Wörter und Wendungen in unserem Wortschatz. IDS-Sprachforum. Mannheim : Institut für deutsche Sprache, 2003. Heft 4. 9 S.
9. Herberg D., Kinne M., Steffens D. Neologismen der 90-er Jahre im Deutschen / unter Mitarbeit von Elke Tellenbach, Doris al-Wadi, hrsg. von Ludwig M. Eichinger, Peter Wiesinger. Berlin : Waler de Gruyter GmbH & Co. KG, 2004. Bd. 11. 396 S.
10. Neue Wörter aus dem Bereich Mode. Wortwarte. URL: https://wortwarte.de/Archiv/thematisch/t21.html (дата звернення: 05.08.2021).
11. Schreiber M. Übersetzungstypen und Übersetzungsverfahren. Handbuch Translation. Tübingen : StauFFenburg Verlag, 2006. S. 151–154.
Опубліковано
2021-11-09
Як цитувати
Гудманян, А. Г., & Баклан, І. М. (2021). ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ ГАЛУЗІ «МОДА». Нова філологія, (83), 52-58. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-7
Розділ
Статті