КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ПОРОДЖЕННЯ І СПРИЙНЯТТЯ ПРИРОДНОГО НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ

Ключові слова: природний наратив, когнітивні операції конструювання, контекстуальна модель, ментальні моделі подій

Анотація

В останні десятиліття дослідження наративного дискурсу привертають надзвичайну увагу науковців по всьому світу. У статті досліджується процес конструювання наративу й нарації (вербалізації наративу) як когнітивно-комунікативної події, що виникає в певному контексті. Спираючись на впливові праці Тойна ван Дейка про ментальні моделі подій і вплив контексту на процес комунікації, теорію концептуальної інтеграції Жиля Фоконьє і Марка Тернера та ідеї Роналда Ленекера про когнітивні операції конструювання, провели теоретичний аналіз з метою пояснити, як може функціонувати конкретна подія в суб’єктивній ментальній моделі мовця, який потім залежно від умов (а часто й обмежень) безпосереднього контексту комунікативної події робить певний вибір щодо того, що саме і як розповідати, спираючись на арсенал когнітивних операцій конструювання. По-перше, необхідно було дослідити механізм побудови ментальної моделі події, а також охарактеризувати її компоненти; по-друге, розглянути елементи контекстуальної моделі, які можуть впливати на те, що саме розповідає мовець при конструюванні своєї оповіді (включаючи як безпосередню комунікативну ситуацію, так і соціокультурні параметри); і, нарешті, описати когнітивні операції конструювання, які використовуються мовцем, щоб вивести на передній план – експлікувати, імплікувати, або навіть повністю приховати певні деталі подій, про які вони розповідають. У результаті аналітичної розвідки встановлено, що нарація як вербалізація наративу про певні події виникає в результаті когнітивних операцій конструювання (а саме специфікації, фокусування, промінантності й перспективізації), які дають можливість мовцю виділити з ментальної моделі подій відповідні елементи й організувати їх певним чином у розповідь, що робить наратив зрозумілим для реципієнта відповідно до прагматичних цілей мовця.

Посилання

1. Brockmeier J., Harre R. Narrative. Problems and promises of an alternative paradigm. Brockmeier J., Carbaugh D. (Eds.). Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self and Culture. Amsterdam : John Benjamins Publishing Co., 2001. Р. 39–58.
2. Van Dijk T.A. (1980). Story Comprehension: An Introduction. Poetics. 1980. № 9. Р. 1–21.
3. Van Dijk T.A. Action, Action Description, Narrative. New Literary History / The Johns Hopkins University Press. 1975. № 6 (2). Р. 273–294.
4. Van Dijk T.A. Narrative Macrostructures. Cognitive and logical foundations. 1976. № 1. Р. 547–568.
5. Van Dijk T.A. Context Models and Discourse. Stamenow М. (Ed.). Language Structure, Discourse and the Access to Consciousness. Amsterdam : Benjamins, 1997. Р. 189–226.
6. Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York : Basic Books, 2002.
7. Van Dijk T.A. Discourse, context and cognition. Discourse Studies. 2006. № 8 (1). Р. 159–177.
8. Langacker R. Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford : Oxford University Press, 2008.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Єгорова, А. В. (2021). КОГНІТИВНІ АСПЕКТИ ПОРОДЖЕННЯ І СПРИЙНЯТТЯ ПРИРОДНОГО НАРАТИВНОГО ДИСКУРСУ. Нова філологія, (83), 79-84. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-11
Розділ
Статті