АКТАНТИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ПРЕДИКАТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИЯВУ ІРРАЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ

Ключові слова: предикатно- актантні відношення, предикатно-актантне моделювання, функціональний синтаксис, семантична роль, синтаксична роль, синтаксичне вираження, комунікативний ранг, таксономічний клас

Анотація

У статті представлено предикатно-актантне моделювання як один з інструментів дослідження семантичної структури ірраціональної лексики в українській, англійській та німецькій мовах у руслі функціонального синтаксису. У дослідженні виокремлено тематичну групу предикатів на позначення вияву ірраціонального стану в українській, англійській та німецькій мовах. У статті описано центральні елементи ядерної семантичної структури. У розвідці уточнено поняття предиката й актанта з позиції функціонального синтаксису. У статті розглянуто семантичні ролі учасників ірраціональної ситуації, серед яких виокремлено учасників «зміст» та «експерієнцер». Схарактеризовано актанти «зміст» та «експерієнцер» відповідно до їхнього представлення в українській, англійській та німецькій мовах для досліджуваної тематичної групи предикатів. Названі актанти досліджено відповідно до їхнього синтаксичного вираження, комунікативного рангу і таксономічного класу у семантичній структурі ірраціональної лексики української, англійської та німецької мов у зіставному аспекті. З’ясовано, що приклади виокремлених семантичних ролей учасників наявні у кожній з обраних мов. Актанти «зміст» та «експерієнцер» відрізняються своїм синтаксичним вираженням (приналежністю до різних частин мови або поєднанням різних частин мови в одному словосполученні чи різних видів синтаксичного зв’язку у реченні) і приналежністю до певних таксономічних класів (зокрема, ЛЮДИНА, ТВАРИНА, ІНФОРМАЦІЯ, ПРИРОДНА СИЛА, ОБРАЗ, ПОДІЯ, ПРОФЕСІЯ, УСТАНОВА тощо) в українській, англійській та німецькій мовах. У розвідці виявлено, що комунікативний ранг актантів «зміст» та «експерієнцер» у зіставлюваних мовах збігається. Встановлено та проаналізовано особливості реалізації предикатно-актантних відношень для тематичної групи предикатів на позначення вияву ірраціонального стану у межах ірраціональної ситуації в українській, англійській та німецькій мовах. Визначено перспективи подальших досліджень семантичних структур ірраціональної лексики на предмет вивчення специфікаторів названої тематичної групи ірраціональних предикатів в українській, англійській та німецькій мовах.

Посилання

1. Апресян Ю.Д. Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография. URL: https://iling.spb.ru/typo/materials/gc03pdf/apresjan_spb2003.pdf (accessed 12 August 2021).
2. Мустайоки А.С. Теория функционального синтаксиса. Москва : Языки славянской культуры, 2006. 509 с.
3. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 608 с.
4. Деменчук О.В. Динамічні моделі перцептивної лексики (на матеріалі української, польської та англійської мов). Філологічні студії. 2014. Випуск 11. С. 39–46.
5. Валігура Г. Семантико-синтаксична структура речень з ілокутивними предикатами. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Слов’янська філологія». 2009. № 475–477. C. 143–147.
6. Сусов И.П. Семантическая структура предложения. Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. Толстого, 1973. С. 141.
7. Краснова Л.М. Методологічні засади створення типології предикатів. Філологічні науки. 2011. С. 37–39.
8. Шумейкіна А.В. Сучасний підхід до аналізу семантичної структури багатозначного слова. Рідний край. 2009. № 1. С. 62–68.
9. Шведова Н.Ю. О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения. Москва : Языки славянской культуры, 2005. С. 73–80.
10. Сабитова З.К. Синтаксические способы репрезентации ситуации действительности. Сuademos de Rusistica Espanola. 2004. № 1. С. 123–128.
11. Руженцева Н.Б. Семантические модели предложений с предикатами созидания. Лексическая семантика. Свердловск, 1991. С. 86–93.
12. Смирнова Н.В., Спиридонов Д.В. Актантно-предикатные отношения в семантике телескопных лексических единиц (на материале французского языка). Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. № 2. С. 5–11.
13. Боговик О.А. Семантико-синтаксична типологія предикатів знання в англійській, українській та російській мовах : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.17. Київ, 2016. 23 с.
14. Корпус української мови. URL: http://www.mova.info/corpus.aspx (accessed 22 March 2020).
15. Ludwig.guru. URL: https://ludwig.guru/s/leaped+to+my+mind (accessed 12 August 2021).
16. Digitales Wörterbucher der Deutschen Sprache. URL: https://www.dwds.de/ (accessed 22 March 2021).
17. The Free Dictionary: Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus. URL: https://www.thefreedictionary.com/ (accessed 22 March 2021).
18. Die deutsche Rechtschreibung. URL: https://www.duden.de/ (accessed 12 August 2021).
19. Word.Hippo. URL: https://www.wordhippo.com/(accessed 12 August 2021).
20. BlogatWordPress.com. URL: https://thethoughthitme.wordpress.com/ (accessed 12 August 2021).
21. Longman. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/go-run-flash-etc-through-somebodys-mind (accessed 12 August 2021).
22. Reverso.Context. URL: https://context.reverso.net (accessed 12 August 2021).
23. Контекстный русско-англо-русский словарь. URL: https://en.kartaslov.ru (accessed 12 August 2021).
24. Native English. Ichachanet. Webdictionary. URL: https://eng.ichacha.net/hy/zaoju.aspx?q=it%20dawned%20on%20me&p=2 (accessed 12 August 2021).
25. CambridgeDictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/ (accessed 12 August 2021).
26. The British National Corpus. URL: https://www.english-corpora.org/bnc/ (accessed 22 March 2020).
27. Englishidiomsexplained. URL: http://www.idioms4you.com/complete-idioms/it-hit-me.html (accessed 22 March 2020).
28. Facebook. URL: https://www.facebook.com/kochutjewelry/photos (accessed 12 August 2021).
29. Linguee. URL: https://www.linguee.com/germanenglish/translation/d%C3%A4mmert+uns.html (accessed 12 August 2021).
30. Native English. URL: https://www.native-english.ru/idioms/dawn-on-someone (accessed 12 August 2021).
31. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dawn-on (accessed 12 August 2021).
32. Maximilan Dictionary. URL: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/dawn-on (accessed 12 August 2021).
33. Oyster English. URL: https://www.oysterenglish.com/idiom-dawn-on-someone.html (accessed 12 August 2021).
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Кінащук, А. В. (2021). АКТАНТИ ТЕМАТИЧНОЇ ГРУПИ ПРЕДИКАТІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИЯВУ ІРРАЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ. Нова філологія, (83), 112-119. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-16
Розділ
Статті