ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У ТЕКСТІ РЕКЛАМИ

Ключові слова: реклама, рекламний текст, рекламний слоган, мовні засоби, стилістичні прийоми, лексичні прийоми

Анотація

Стаття присвячена лінгвістичному дослідженню англомовних рекламних текстів. У статті аналізуються лексичні та стилістичні мовні засоби, використання яких сприяє збагаченню експресивності тексту, викликає інтерес у споживача та посилює бажання придбати товар, що рекламується. Актуальність теми дослідження полягає у тому, щоб виявити та продемонструвати величезний спектр використання лексичних та стилістичних мовних засобів у рекламному тексті, який досі залишається не до кінця дослідженим та перебуває у постійному центрі уваги мовознавців. У статті розглянуто поняття реклами – одного із провідних засобів комунікації та основного інструмента у маркетинговій галузі, який застосовують для передачі інформації щодо певних продуктів чи послуг широкому загалу. Особливу увагу приділено рекламним текстам та слоганам реклами косметичних засобів, продуктів харчування тощо. У тексті детально розглядаються такі лексико- стилістичні засоби: синоніми, антоніми, омоніми, полісемія, риторичні фігури (звертання, антитеза, евфемізми, персоніфікація, заперечення, гра слів), експліцитний та імпліцитний способи розповсюдження інформації, еліптичні конструкції, різноманітні форми діалогічності. У статті зазначається, що у створенні рекламних текстів та слоганів важливим є ретельний відбір мовних засобів, які відповідатимуть стилістичній тональності відповідно до конкретної комунікативної ситуації, характеру адресата, середовища функціонування та інтенції. У процесі аналізу сорока двох рекламних текстів виявлено найбільшу частоту застосування лексичних мовних засобів у текстах реклами косметичних засобів. Виявлено також і найбільш використовувані стилістичні мовні засоби у рекламі продуктів харчування та косметичних засобів. Таким чином, від коректного застосування кожного лексичного (синоніми, антоніми, омоніми, полісемія, експліцитність та імпліцитність) та стилістичного (риторичні фігури, еліптичні конструкції, форми діалогічності) мовних засобів буде залежати ефективність сприйняття реклами аудиторією.

Посилання

1. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция) : учеб. пос. для вузов. М. : Издательство ПРИОР, 2001. С. 272.
2. Колісниченко Т.В. Рекламний дискурс: поняття, ознаки та функції. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Гельветика, 2020. № 13. С. 93–96.
3. Лившиц Т.Н. Специфика рекламы в прагматическом и лингвистическом аспектах : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.19. Таганрог, 1999. С. 354.
4. Музикант В.Л. Теория и практика современной рекламы / под ред. В.Л. Музыканта. М. : Евразийский регион, 1998. С. 12, 400.
5. Сніховська І.Е. Механізми, засоби та прийоми мовної гри в сучасній англійській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови». Запоріжжя, 2005. С. 6.
6. Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. К., 2001. С. 201.
7. Тюрина С.Ю. О понятиях «рекламный дискурс» и «рекламный текст». Вестник ИГЭУ. № 1. С. 1–3.
8. Allan K., Burridge K. Euphemism and Dysphemism: language used as shield and weapon. Oxford: Oxford University Press, 1991.263 p.
9. Automobile Slogans. URL: https://www.advergize.com/slogans-list/car-slogans/.
10. Beale B. Men can’t help acting on impulse. ABC Science. 2003. URL: https://www.abc.net.au/science/articles/2003/12/11/1007888.htm.
11. Big Brands. Low prices. URL: https://www.facebook.com/brandmywrist.
12. Bittner J.R. Mass Communication. Boston : Allyn and Bacon, 1996. 235 p.
13. Buratty E. EBFitness. Stop curing health problems. Prevent them. URL: http://ericburattyfitness.com/seven-days-withoutexercise-makes-one-weak/.
14. Burn more fat. See more thin. Women’s Health. № 4. 2008, 169. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11#v=onepage&q&f=false.
15. Chocolate Wiki. URL: https://chocolate.fandom.com/wiki/Almond_Joy.
16. (2004). Cottonelle. Lab Tested for Gentless.Jet, 1, 29. URL: https://books.google.com.ua/books?id=5LUDAAAAMBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=Cottonelle#v=onepage&q=Cottonelle&f=false.
17. Cravings of a Food Scientist. URL: https://cravingsofafoodscientist.com/2018/10/18/meltsin-your-mouth- not-your-hand-but-why/.
18. Don’t Worry Bee Happy Any Occasion Greeting Card | Cards. URL: https://www.pinterest.es/pin/300193131417476290/.
19. Dove Vitalize. Women’s Health. №4. 2008. 17 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11#v=onepage&q&f=false.
20. Dove Supreme Cream Oil Velvet Body Wash and Bar. Women’s Health. № 4. 61 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11#v=onepage&q&f=false.
21. Enberg J. Nokia: Back to ‘Connecting People’With Mobile Phones. Top-selling 3310 to make a comeback this summer. Insider Intelligence. 2017. URL: https://www.emarketer.com/Article/Nokia-Back-Connecting-People-With-Mobile-Phones/1015338.
22. Everett J. I own a pair of rubber overalls. Women’s Health. № 4. 35 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11#v=onepage&q&f=false.
23. Everyone ages differently. Does your skincare know that? Women’s Health. № 4. 4 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11#v=onepage&q&f=false.
24. 200 Famous car slogans and taglines. URL: https://sloganshub.org/car-slogans/.
25. Fauveau V. Journal of Diarrhoeal Diseases Research. International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Vol. 12. № 3. 1994. 255 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=wWc8gLogQCkC&pg=PA322&lpg=PA322&dq=Fauveau,Go+Ahead+with+AHEAD&source.
26. Fiser D. Linguistic creativity in the language of print advertising / D. Fiser. Pardubice : Rezervovat. 2007. 194 p.
27. Have you ever had a bad time in Levi’s. URL: https://www.flickr.com/photos/kahluacream/3259046574/in/photostream.
28. I Keep My Hands Clean! Why Can’t He? URL: https://repository.duke.edu/dc/adaccess/BH1173.
29. Is Visa everywhere you want to be? URL: https://www.travelgumbo.com/topic/is-visaeverywhere-you-want-to-be.
30. Jaeger-LeCoultre. Traditional Jewelers. Orange Coast. № 3. 1995. 7 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=2f0DAAAAMBAJ&pg=PA7&lpg=PA7.
31. Kay and Zales Get New Advertising Agencies. URL: https://www.jckonline.com/editorialarticle/kay-zales-new-ad-agencies/.
32. Lee A. How Kit Kat Quickly Became One Of The World’s Favorite Snacks. Referral Candy Blog. 2020. URL: https://www.referralcandy.com/blog/kit-kat-marketing-strategy/.
33. Miss Clairol Hair Color Bath Campaign. URL: https://americancentury.omeka.wlu.edu/items/show/89.
34. Mr Whipple: Please don’t squeeze the Charmin! 20 years of TV commercial toilet paper drama. URL: https://clickamericana.com/topics/homegarden/mr-whipple-please-dont-squeeze-thecharmin.
35. New Dove Cream Oil Body Lotion. Women’s Health. № 4. 2008. 65 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11.
36. Now blend away gray with the sure thing for a natural look. Ebony. №9. 1995. 27 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=ww3ikzftnNsC&pg=PA27&lpg=PA27&dq.
37. Olay. Stop thinking cleansers just cleanse. Women’s Health. № 4. 2008. 11 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11.
38. Pomegranate juice advert banned. Marie Claire. 2009. URL: https://www.marieclaire.co.uk/life/health-fitness/pomegranate-juice-advertbanned-197435.
39. Pure Protein. Women’s Health. №4. 2008. 96 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11.
40. Sephora. URL: https://www.sephora.com/product/high-potency-night-a-mins-tmre s u r f a c i n g - c r e a m - w i t h - f r u i t - d e r i v e d - ahas-P434360.
41. Smoke ring. URL: https://www.adsoftheworld.com/media/print/smoke_ring.
42. The New Mac Pro “Beauty outside, beast inside”. 2009. URL: http://futuregadget17.blogspot.com/2009/04/enhance.html.
43. The Supernova Cushion. Women’s Health. № 4. 2008. 21 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=1sUDAAAAMBAJ&pg=PA11&lpg=PA11.
44. Walton S. It’s not TV, it’s HBO. URL: https://lotswife.com.au/its-not-tv-its-hbo/.
45. Welcome to Arizona Defensive Driving Online. URL: https://www.cheapeasyfastarizona.com/home.
46. Williams A. Tommy Gets Respect. New York. 1996. № 2. 24 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=NeECAAAAMBAJ&pg=PA24&lpg=PA24.
47. Wouldn’t You Really Rather Have a Buick? Buick Ads from 1913–1965. The Saturday Evening Post. 1913. URL: https://www.saturdayeveningpost.com/2017/02/wouldnt-really-rather-buick-buickads-1913-1965/.
48. YvesSaintLaurent Parfums. Special Issue. The Ultimate Insider’s Guide to New York. № 4. 1987. 77 p. URL: https://books.google.com.ua/books?id=pOMCAAAAMBAJ&pg=PA7.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Куспісь, Н. Б., & Саноцька, Л. Г. (2021). ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ЕКСПРЕСИВНОСТІ У ТЕКСТІ РЕКЛАМИ. Нова філологія, (83), 151-160. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-22
Розділ
Статті