ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ ВАЛЬТЕРА СКОТТА “АЙВЕНГО”

Ключові слова: адвербалізація, ад’єктивація, вербалізація, субстантивація, прономіналізація, транспозиція, художній переклад

Анотація

У статті досліджено проблему застосування трансформації транспозиції в українських перекладах роману Вальтера Скотта «Айвенго», здійснено їх порівняльний аналіз, продемонстровано їх комплексність та виправданість. Наголошено, що основна мета перекладача полягає в досягненні адекватного перекладу, чому сприяє уміння використовувати перекладацькі трансформації з дотриманням відповідних норм мови перекладу, що забезпечує більш точну передачу інформації, закладеної в оригінальному тексті. Основні наукові результати були отримані з використанням комплексу загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, а саме: аналізу та узагальнення наукової літератури з проблем перекладацьких трансформацій; теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу; цілісних та інтегральних підходів до дослідження лінгвістичних явищ; порівняльного, описового та аналітичного методів. На основі компаративного аналізу текстів оригіналу та перекладів роману Вальтера Скотта «Айвенго», зроблених Ю. Лісняком та Г. Лозинською, І. Давиденком і Д. Родієнко, констатовано, що Ю. Лісняк та Г. Лозинська дещо відійшли від норм мови оригіналу й наблизили свій переклад до норм української морфології, застосувавши для цього близько 400 трансформацій. Перекладачі зробили текст перекладу легшим для сприйняття українським читачем. Виявлено, що переклад, зроблений І. Давиденком і Д. Родієнко, демонструє намагання перекладачів дотримуватись норм оригіналу, що інколи перевантажує смислову інформативність нарації. Зазначено, що найчастіше в перекладах застосовувались такі види транспозиції, як ад’єктивація та вербалізація.. Найменш вживаними були субстантивація та адвербалізація. Але водночас проведений аналіз констатує, що здебільшого трансфор- мації мали комплексний характер, що доводить зумовленість перекладу художнього тексту необхідністю враховувати всі характерні риси та особливості тексту художнього твору, не обмежуватися лише якимось одним завданням, а сукупно використовувати всі доступні засоби і прийоми для досягнення найбільш якісного перекладу і адекватності – основної мети перекладацької діяльності.

Посилання

1. Науменко Л.П., Гордєєва А.Й. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську : навч. посібник. Вінниця : Нова книга, 2011. 136 с.
2. Вальтер Скотт. Айвенго / пер. з англ. І. Давиденко. Київ : Країна мрій, 2009. 400 с. URL: http://testlib.meta.ua/book/279988/read/.
3. Вальтер Скотт. Айвенго / пер. з англ. Ю. Лісняк, Г. Лозинська. Київ : Веселка ; Тернопіль : Навчальна книга – Богдан. 2005. 436 с. URL: https://www.yakaboo.ua/ua/ajvengo-1236369. html#media_popup_fragment.
4. Вальтер Скотт. Айвенго / пер. з англ. Д. Радієнко. Харків : Фоліо, 2017. 480 c. URL: https://folio.com.ua/system/books/samples/000/000/363/original/СкоттАйвенгоШБ-2017.pdf?1536370645.
5. Шахматов А.А. Из трудов А.А Шахматова по современному русскому языку (Учения о частях речи). М. : Учпедгиз, 1951. 37 с.
6. Walter, Scott. Ivanhoe. URL: https://www.gutenberg.org/files/82/82-h/82-h.htm.
Опубліковано
2021-11-10
Як цитувати
Остапенко, С. А. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСПОЗИЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ РОМАНУ ВАЛЬТЕРА СКОТТА “АЙВЕНГО”. Нова філологія, (83), 195-199. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-83-28
Розділ
Статті