ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ І ЗАСОБІВ У ПОЕЗІЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗА ПРОЄКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Ключові слова: художні образи, художні засоби, поезія для дітей, проєкт «Інтелект України».

Анотація

У статті досліджено лінгвостилістичні особливості художніх образів і засобів у поезіях для дітей за проєктом «Інтелект України» (для 5 класу). На основі типологічної класифікації за сприйняттям одним з органів чуття розглянуто зорові, слухові, дотикові, кінетичні, термічні, смакові, нюхові образи в поезіях для дітей, передбачених проєктом «Інтелект України» для учнів 5 класу. Доведено, що зафіксовані поетичні образи спонукають юних читачів бачити, а не впізнавати поетичні реалії. Зокрема, виокремлені зорові образи червоної калини, тополі, зеленого гаю, Дніпра, широких степів і полів, густого лісу, срібно-блакитного повітря тощо; нюхові образи весни запашної, вітру пахучого; слухові образи віт ру, дощу т ощо. З’ясовано, що юні читачі усвідомлюють, що в гіперболі поєднані два полюси: звичайне, природне та неможливе, нереальне. Вони розкривають виняткові характеристики чи якості людей, природних явищ, подій, речей. Гіпербола як стилістичний прийом виконує такі домінантні функції, як посилення виразності мови або емоційного впливу на читача, виокремлення певних яскравих деталей зображуваного явища. Митці за допомогою гіперболи спонукають читачів по-новому осмислити зображуване, щоб відчути його значущість. Підкреслено, що у програмових поезіях діти фіксують порівняння розгорнутої чи нерозгорнутої форми як художній засіб. Структурні компоненти порівняльної конструкції взаємодіють семантично та стилістично, створюючи нову поетичну образність. Зафіксовано перенесення ознак і властивостей людини на живу природу – птахів. Це підтверджує, що діти знайомляться з антропоцентричною моделлю сприйняття світу через образи птахів. Лінгвостилістичне навантаження уособлення надає тексту образності, емоційності, пробуджує асоціації. Це відчувається за допомогою змісту та завдань із ключовими дієсловами «назви», «пригадай», «уяви», «доведи», «поміркуй». Наголошено на тому, що виокремлені художні засоби репрезентують експресивність тексту, поглиблюють семантику виразу, конденсують і компресують багато значень у межах одного поняття, впливають на ментальність п’ятикласників.

Посилання

1. Атрошенко Г. Лінгвостилістика української поезії для дітей : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Запоріжжя, 2005. 20 c.
2. Голобородько К. Когнітивна лінгвістика: дослідницький інструментарій та моделювання концептосфери митця. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2006. Вип. ІV. С. 295–300.
3. Дзюбишина-Мельник Н. Художній стиль і мова творів для дітей. Культура слова. 1992. Вип. 42. С. 85–90.
4. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра, 2006. 703 с.
5. Зубець Н. Поезія Ліни Костенко для дітей як засіб втілення дитячої мовної картини світу. Молодий вчений. 2017. № 7. С. 187–191.
6. Качак Т. Сучасна українська література для дітей та юнацтва як зміст літературної освіти. Гірська школа українських Карпат. 2017. № 17. С. 161–165.
7. Кизилова В. Література для дітей та юнацтва: художня специфіка, тенденції інтерпретації. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. 2012. Вип. 17. С. 10–19.
8. Кизилова В. Українська література для дітей та юнацтва: новітній дискурс : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Старобільськ : Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. 236 с.
9. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка : літературно-критичний нарис. Київ : Радянський письменник, 1990. 272 с.
10. Літературна енциклопедія: у 2 т. / упор. Ю. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1: А (аба) – Л (лямент). 608 с.
11. Мойсієнко А. Рясна галузка древа поетичного (про дитячі поезії Д. Павличка). Дніпро. 1990. № 9. С. 126–129.
12. Огар Е. Мова дитячого літературного дискурсу: функційно-комунікативні аспекти дослідження. Вісник Сумського державного університету. 2006. № 3 (87). С. 10–17.
13. Папуша О. Наратив дитячої літератури: специфіка художнього дискурсу : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.06. Тернопіль, 2004. 27 с.
14. Славова М. Попелюшка літератури. Теоретичні аспекти літератури для дітей. Київ, 2002. 81 с.
15. Тихолоз Б. Моторошна магія тексту. Лінгвістичний аналіз поезії Івана Франка «Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє…». Дивослово. 2003. № 4. С. 23–27.
16. Українська література. 5 клас : зошит з друкованою основою: у 9 ч. / уклад.: І. Гавриш та ін. Харків : Інтелект України, 2021. Ч. 7. 56 с.
17. Українська література. Хрестоматія. 5 клас : зошит з друкованою основою. Частина II / уклад.: І. Гавриш та ін. Харків : Інтелект України, 2021. 80 с.
18. Харчук Р. Метафора Шевченка. Слово і час. 2006. № 3. С. 21–37.
19. Doderer K. Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur. Personen-, Länder- und Sachartikel zur Geschichte und Gegenwart der Kinderund Jugendliteratur. Weinheim, 1995. 579 S.
Опубліковано
2022-08-12
Як цитувати
Євтушина, Т. О., & Стек, А. В. (2022). ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНА РЕЛЕВАНТНІСТЬ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ І ЗАСОБІВ У ПОЕЗІЯХ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗА ПРОЄКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ». Нова філологія, (85), 104-111. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-15
Розділ
Статті