ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПУЩЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРУ МЕЙ МАСК «ЖІНКА, ЯКА МАЄ ПЛАН»)

Ключові слова: опущення, еліпсис, переклад, втрата, перекладацька трансформація.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню перекладацької трансформації опущення, аналізу видів і причин застосування трансформації, а також висвітленню результатів використання опущення під час перекладу автобіографічного твору Мей Маск «Жінка, яка має план» українською мовою. Обґрунтовано, що застосування опущення як способу передачі інформації з однієї мови іншою може привести як до адекватного перекладу, так і до його втрат. Вивчення праць науковців щодо поняття опущення дозволило визначити переваги та недоліки застосування цього прийому в перекладі. З’ясовано, що основною функцією використання опущення постає вилучення слів або словосполучень без порушення смислового навантаження тексту. На підставі проведеного зіставного аналізу дефініцій опущення й еліпсиса встановлено, що в перекладознавстві терміни «опущення» й «еліпсис» піддаються ототожненню і трактуються як синоніми. Розглянуто типи еліпсиса та проаналізовано вплив їх використання на семантичне, граматичне, стилістичне, синтаксичне, комунікативне, прагматичне навантаження тексту. Виявлено, що найпоширенішими видами еліпсиса є номінальний, вербальний (лексичний і операторний), клозальний, текстуальний і ситуативний, застосування яких здатне призвести до перекладацьких втрат. Зосереджується увага на особливостях використання перекладацької трансформації опущення під час перекладу автобіографічних творів, а саме на матеріалі перекладу твору Мей Маск «Жінка, яка має план». Найуживанішим типом еліпсиса визначено номінальний, що становить 31% від обсягу загального використання перекладацької трансформації. Значним за використанням уважається еліпсис ситуативного типу, що становить 23%. Найменш уживаними типами опущення виділено вербальний еліпсис – 16%, клозальний і текстуальний типи, обсяг використання кожного становить по 15%. Результати проведеного аналізу засвідчують, що всі типи еліпсиса, застосовані у творі з метою передачі інформації з вихідної мови цільовою, здебільшого спровокували появу перекладацьких втрат на семантичному, граматичному, стилістичному, синтаксичному, комунікативному, прагматичному рівнях.

Посилання

1. Казакова Т. Теория перевода – лингвистические аспекты. Москва : Флинта, 2003. 235 с.
2. Карабан В. Переклад наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.
3. Маск М. Жінка, яка має план. Життя, сповнене пригод, краси й успіху /пер. з англ. А. Цвіри. Харків : Віват, 2021. 224 с.
4. Науменко Л., Гордєєва А. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську : навчальний посібник. Вінниця : Нова книга, 2011. 136 с.
5. Baker M. In other words: A coursebook on translation. London : Routledge, 1992. 320 p.
6. Baker M. In other words: A coursebook on translation. 2-nd ed. London : Routledge, 2011. 352 p.
7. Byrne J. Scientific and Technical Translation Explained. 1-st ed. London : Routledge, 2014. 230 p. URL: https://www.perlego.com/ book/1558944/scientific-and-technical-translation- explained-a-nuts-and-bolts-guide-for-beginners- pdf
8. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford : Basil Blackwell ltd., 1985. 555 p.
9. Davies E.E. A Goblin or a Dirty Nose: The Treatment of Culture-specific References in Translations of the Harry Potter Books. Manchester : The translator, 9 (1) ; St. Jerome Publishing, 2003. P. 65–100.
10. Terminologie de la Traduction / J. Delisle et al. Amsterdam : John Benjamin, 1999. 433 p.
11. Thinking Arabic translation / J. Dickins et al. 2-nd ed. London : Routledge, 2016. 332 p.
12. Dimitriu R. Omission in translation. Perspectives: Studies in Translatology. 2010. № 12 (3). P. 163–175. DOI: 10.1080/0907676X.2004.9961499.
13. Halliday M.A.K.,Hasan R. Cohesion in English. London : Longman, 1976. 374 p.
14. Ivacovoni A. Translation by Omission. 2009. URL: http://iacovoni.wordpress.com/2009/02/01/translation- by-omission/.
15. Lamy B. The Art of Speaking: written in French by Messieurs du Port Royal. London : W. Godbid, 1676. 104 p.
16. Musk M. A woman makes a pla : advice for a lifetime of adventure, beauty, and success. New York : Viking Life, 2019. P. 167.
17. Nida E. Toward a science of translation. Leiden : Brill Acad, 1964. 321 p.
18. Osborne Timothy, Groв Thomas. Constructions are catenae: Construction Grammar meets Dependency Grammar. Cognitive Linguistics, 2012. P. 163–214. DOI: 10.1515/cog-2012-0006.
19. Punga L. To Delete or to Add? Omissions and Additions in Two Romanian Translations of Jack and the Beanstalk. West University of Timisorara. Language in the Digital Era. Challenges and Perspectives. 2016. P. 109–119. DOI: 10.1515/9783110472059-011.
20. A Grammar of Contemporary English / R. Quirk et al. London : Longman, 1972. 922 p.
21. Winkler S. Ellipsis and Focus in Generative Grammar. New York : Mouton De Gruyter Berlin, 2005. 296 p.
Опубліковано
2023-01-09
Як цитувати
Петрина, О. С., & Іванків, О. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОПУЩЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРУ МЕЙ МАСК «ЖІНКА, ЯКА МАЄ ПЛАН»). Нова філологія, (87), 50-56. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-87-8
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають