ЛІНГВОПРАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА ПРОМОВ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПІВ, ВИГОЛОШЕНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ ТА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ)

Ключові слова: комунікативні стратегії, структурно- семантичні ескплікатори, епістемічна модальність, дискурсивні маркери, перфомативні речення

Анотація

Статтю присвячено виявленню структурно-семантичних і лінгвопрагматичних особливостей політичних промов В. Зеленського, адже нині у фокусі уваги дослідників – представлення індивідуальної символічної специфіки, що вможливлює підвищення ефективної та дієвої комунікації. У науковій розвідці поставлено за мету виявити основні маркери, якими послуговується мовець у лінгвопрагматичному ракурсі, представити типологію комунікативних стратегій і описати перфомативні типи речень у мовленні В. Зеленського. Поставлена мета зумовила потребу виконати такі завдання: з’ясувати параметри експлікації ключових одиниць у мовленні Президента України; окреслити модуси репрезентації епістемічної модальності; виокремити основні комунікативні стратегії та тактики. Матеріалом вивчення є промови, виголошені Президентом нашої країни 28 червня 2023 року (до Дня Конституції) та 24 серпня 2023 року (до Дня Незалежності). Для виконання конкретних завдань дослідження застосовано описовий метод, що вможливив теоретичне узагальнення результатів, систематизацію, класифікацію й інтерпретацію структурних і функційних особливостей у мовленні президента, методики компонентного та трансформаційного аналізу, а також методи суцільної вибірки та кількісного підрахунку для виокремлення ключових одиниць і речень серед аналізованих політичних промов. Для мовлення президента характерне частотне використання стверджувально-узагальнювальних займенникових іменників і прикметників, синтаксичних і синонімічних повторів, спонукальних речень і риторичних питань, епістемічних модальних конструкцій із модусами достовірності, істинності повідомлюваного та проблемної достовірності. Домінувальними є речення з різноманітними видами заперечень і прикметниками у формі найвищого ступеня порівняння. Істотну роль відіграють прагматичні перфомативні типи речень, наприклад експресиви, репрезентативи, декларативи, асертиви. Вектор комунікативної поведінки Президента України окреслений такими домінантними стратегіями та тактиками: саморепрезентації, консолідації, авторитетності, протиставлення, аргументативності, позитивної перспективи, дискретизації, аналогії, етикетності. Перспективу подальших наукових студій убачаємо в компаративному аналізі україно- й англомовних промов В. Зеленського.

Посилання

1. Ананко Т. Комунікативні стратегії у політичному дискурсі Хіларі Клінтон. Science and Education a New Dimension. Philology. 2018. VI (47). Вип. 160. С. 7–10.
2. Баган М. Категорія заперечення в українській мові: функціонально-семантичні та етнолінгвістичні вияви. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 376 с.
3. Баландіна Н. Перфомативи як індикатори функцій конвенційних висловлень. Мовознавство. 2010. Вип. 2/3. С. 194–203.
4. Гурко О. Інтенція персуазивності в мовленні В. Зеленського. Англістика та американістика. 2023. Вип. 20. С. 13–17.
5. Гурко О. Лінгвостилістична специфіка політичних промов В. Зеленського. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Журналістика». 2022. Т. 33 (72). Ч. 1. № 4. С. 18–22.
6. Гурко О. Основні засоби вираження ствердження у спонукальних реченнях. The Third International Congress on Social Sciences and Humanities : Proceedings of the Congress, 15 November, 2014. 2014. Вип. 2. С. 27–30.
7. Завальська Л. Комунікативні стратегії президентського дискурсу (на матеріалі промов В. Зеленського). Вісник Одеського національного університету. Серія «Філологія». 2021. 26. Вип. 2 (24). С. 30–39.
8. Кондратенко Н. Інавгураційна промова як мовленнєвий жанр президентської риторики в українському і словацькому політичному дискурсі. Slavica Slovaca. 2022. Вип. 57. С. 33–46.
9. Ніка О. Модус у староукраїнській літературній мові другої половини XVI – першої половини XVII ст. Київ : КНУ, 2009. 444 с.
10. Стецик Т. Лінгвопрагматичні стратегії персуазивності в дебатах і промовах сучасних американських політиків : дис. … канд. філол. наук. Чернівці, 2015. 260 с.
11. Чорна О. Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу) : автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2013. 24 с.
12. Шабат-Савка С. Категорія комунікативної інтенції в українській мові. Чернівці : Букрек, 2014. 412 c.
13. Congratulations by President Volodymyr Zelenskyy on Independence Day of Ukraine 24 August 2023. URL: https://www.president.gov.ua/en/news/privitannya-prezidenta-volodimira-zelenskogo-z-nagodi-dnya-n-85145.
14. Pisarek L. Rečevyje dejstvija i ich realizacija v russkom jazyke v sopostavlenii s pol’skim (ekspressivy). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995. 173 s.
15. President’s speech at the plenary session of the Verkhovna Rada on the occasion of the 27’th anniversary of the adoption of the Constitution. 28 June 2023. URL: https://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-peremogi-bude-krayinoyu-gidnoyu-svoyih-geroyiv-vist-83869.
16. Speech by President Volodymyr Zelenskyy on Independence Day in St. Sophia Square 24 August 2023. URL: https://www.president.gov.ua/en/ news/nezalezhnist-iz-nashih-ruk-mi-nevipustimo-j-damo-ukrayini-t-85157.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Гурко, О. В. (2024). ЛІНГВОПРАГМАТИЧНА СПЕЦИФІКА ПРОМОВ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО (НА МАТЕРІАЛІ ВИСТУПІВ, ВИГОЛОШЕНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ ДО ДНЯ КОНСТИТУЦІЇ ТА ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ). Нова філологія, (93), 63-71. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-9
Розділ
Статті